Bouwen en wonen

Underlying tasks

Nieuwbouwprojecten

Voel u ook thuis in Tynaarlo! Hier vindt u Informatie over nieuwbouwprojecten in onze gemeente.

Bestemmingsplannen

Waar mag worden gebouwd? En hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen.

Concept-Woonvisie 2022-2027 ter inzage

In de concept-woonvisie omschrijft de gemeente haar volkshuisvestelijk beleid. Het stuk ligt tot en met 18 april ter inzage.

Omgevingsvergunning

Alle vergunningen voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, bomen kappen, ruimte, natuur en milieu vallen onder de omgevingsvergunning.

Vooroverleg bouwplannen

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Laat ons uitzoeken of u een vergunning nodig hebt en of uw aanvraag kans van slagen heeft.

Welstand

Gaat u een vergunning aanvragen voor een bouwplan? Uw aanvraag moet voldoen aan de welstandseisen. Deze staan in de welstandsnota.

Bouwtekeningen opvragen

Wilt u gaan verbouwen? Staat u op het punt om een woning te kopen? Heeft een architect of bouwonderneming de originele bouwtekeningen nodig? In deze gevallen kunt u tegen kosten (zie tarieventabel) digitale informatie van ons ontvangen uit bouwdossiers.

Monument verbouwen of restaureren

Hier gelden andere eisen voor verbouw of restauratie. U kunt met uw plannen in aanmerking komen voor subsidie.

Asbest verwijderen

Asbest mag u nooit in de afvalcontainer gooien. U kunt dit afvoeren naar de milieustraat. Het inleveren van asbest is gratis.

Leningen en subsidies

Duurzaam bouwen? Uw woning verduurzamen? Of asbest verwijderen? Kijk hier voor het overzicht van subsidies en leningen.

Levensloopbestendig (ver)bouwen

Houdt bij uw bouwplannen ook rekening met de levensloopbestendigheid van uw woning. Denk vooruit. Hoe woont u over 10 jaar?

Planschade

Lijdt u schade doordat er gebouwd wordt in de buurt van uw woning of bedrijfspand? Dan kunt u planschadevergoeding aanvragen.

Uitgifte groenstroken

Onder bepaalde voorwaarden kunt u gemeentelijke groenstroken grenzend aan uw woonperceel kopen, huren of in gebruik nemen.

Wonen in een recreatiewoning

Een recreatiewoning mag over het algemeen niet permanent worden bewoond.

Stimuleringsregeling vergroten toegankelijkheid gebouwen

Wilt u een gebouw met publieksfunctie toegankelijker maken voor mensen met een beperking? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een subsidie.

Loden waterleidingen

Informatie over het vervangen van loden waterleidingen.

Uw woning of pand klaar voor de toekomst

Wilt u verduurzamen? Maak dan gebruik van het ruime aanbod van voordelige leningen en subsidieregelingen.

Starterslening

Wilt u als starter een woning kopen? Maar is uw inkomen niet hoog genoeg om een hypotheek te krijgen? Dan kunt u een Starterslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Hiervoor heeft u toewijzingsbrief nodig van de gemeente.