plaatje met boom, persoon en huis met daarin een starterslening.

Starterslening

Wilt u als starter een woning kopen? Maar is uw inkomen niet hoog genoeg om een hypotheek te krijgen? Dan kunt u een Starterslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Hiervoor heeft u toewijzingsbrief nodig van de gemeente.

inschrijfformulier starterslening

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van de woning en het bedrag dat u maximaal kunt lenen bij uw bank. De Starterslening is een aanvulling op uw hypotheek. U kunt de lening alleen krijgen bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie.

Na afsluiten van de Starterslening heeft u de eerste drie jaar geen maandlasten, omdat de rente en aflossing betaald worden uit een combinatielening. Hierna betaalt u in principe rente en aflossing.

De voorwaarden zijn vastgelegd in de Verordening Starterslening Gemeente Tynaarlo 2021. De belangrijkste voorwaarden staan hieronder.

 • U koopt voor het eerst een woning en gaat er zélf in wonen.
 • De woning moet in de gemeente Tynaarlo staan.
 • De aankoopprijs van een bestaande woning mag niet hoger zijn dan € 250.000,-.
 • Verbeterkosten voor een bestaande woning zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de starterslening.
 • Voor een nieuwbouwwoning is de aankooprijs niet hoger dan de maximale NHG-grens.
 • De Starterslening en eerste hypotheek zijn voorzien van Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
 • De starterslening is niet hoger dan 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 25.000,-.

 • Vul het digitale aanvraagformulier in en stuur daarbij een afschrift mee van de door beide partijen ondertekende koop-/aanneemovereenkomst of koopcontract.
 • Als u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief.
 • Met deze toewijzingsbrief kunt u de lening aanvragen bij de SVn.
 • SVn toetst de aanvraag, stuurt u een offerte en zorgt ervoor dat het geld beschikbaar is bij de notaris.

Het aanvragen van toewijzingsbrief is gratis. Sluit u een starterslening af, dan rekent SVn afsluitkosten. Op de website van SVn kunt u lezen wat deze kosten zijn.

Inhoudelijke vragen over de starterslening kunt u stellen aan SVn. Kijk daarvoor op de website van SVn.

De wetten en regels zijn te vinden via deze link: Verordening Starterslening Gemeente Tynaarlo 2021