Meedenken en meedoen

In de gemeente Tynaarlo zijn er veel verschillende manieren om mee te denken, mee te doen en mee te beslissen over wat er gebeurt in de straat, in de wijk en in de dorpen. Zo kan je zelf de handen uit de mouwen stropen of de gemeente een zetje in de juiste richting geven. Van het isoleren van je huis tot het geven van een advies over een plan of beleid van de gemeente. Van een buurt barbecue organiseren tot het veiliger maken van fietsroutes. Samen bouwen we aan onze samenleving, dorpen en wijken. Hoe draag jij je steentje bij? 

Underlying tasks

Meedenken en invloed krijgen

Diverse mogelijkheden voor mensen met goede ideeën voor het sociaal beleid van de gemeente. Van burgerparticipatie tot spreken in de gemeenteraad.

Iedereen moet mee kunnen doen

Iedereen moet op alle gebieden volwaardig mee kunnen doen, ook mensen met een beperking.

Politiek actief worden?

Samen proberen invloed uit te oefenen is meestal veel succesvoller dan in je eentje. Bijvoorbeeld in een actiegroep of politieke partij.

Jongerenraad

Jongeren denken mee over alles wat binnen de gemeente jongeren aan gaat.

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijke raad die gevraagd en ongevraagd het College van B&W adviseert over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.

Adviesraad Platteland en Kleine kernen

De Adviesraad Platteland en Kleine kernen adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over de kleine dorpen en hun omgeving.