Meedenken en invloed krijgen

Informatie over inspreken tijdens een raadvergadering

Je kunt een brief schrijven, je op sociale media laten horen, met een sandwichbord voor het gemeentehuis heen en weer lopen of gaan demonstreren. 

De gemeente zelf organiseert ook mogelijkheden om in te spreken. Zoals diverse vormen van burgerparticipatie bij de ontwikkeling van nieuw beleid.

Het is ook altijd mogelijk om in de gemeenteraadsvergadering het woord te krijgen. Zie hiervoor de website van de gemeenteraad of de button bij dit bericht.

Daarnaast kun je je tot enkele permanente adviesorganen van het gemeentebestuur richten: de Jongerenraad #JongTynaarlo en het VN-Panel.