Coordinated Vulnerability Disclosure

Melden kwetsbaarheid gemeentelijke website

(Coordinated Vulnerability Disclosure)

Onze gemeente Tynaarlo hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is.

Deze verklaring is geen uitnodiging om ons bedrijfsnetwerk uitgebreid actief te scannen op kwetsbaarheden. Wij monitoren ons netwerk voortdurend. Hierdoor is de kans groot dat een scan wordt opgemerkt door onze ICT-afdeling en dat er een onderzoek wordt gestart wat onnodige kosten met zich meebrengt.

Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag direct van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Wanneer u kwetsbaarheden aan ons meldt, zien wij geen reden om juridische consequenties te verbinden aan uw melding.

Wij vragen u zich te houden aan de volgende regels:

 • Mail uw bevindingen naar veilig@tynaarlo.nl.
 • In uw melding geeft u voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.
 • U misbruikt de geconstateerde kwetsbaarheid niet, door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of door gegevens van derden in te zien, te verwijderen of aan te passen.
 • Wij houden ons aanbevolen voor tips die ons helpen het probleem op te lossen. Beperkt u zich daarbij wel graag tot verifieerbare feitelijkheden die betrekking hebben op de door u geconstateerde kwetsbaarheid en vermijd dat uw advies in feite neerkomt op reclame voor specifieke (beveiligings)producten.
 • Contactgegevens achter te laten, indien gewenst, zodat we met u in contact kunnen treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat dan minimaal één e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • U doet geen aanval(len) op onze fysieke beveiliging en maakt geen gebruik van social engineering, distributed denial of service, spam, brute-force aanvallen en/of applicaties van derden.

Wat u mag verwachten:

 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 • Wij delen uw melding indien nodig met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
 • In onderling overleg kunnen we, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. In alle andere gevallen blijft u anoniem.
 • Wij sturen u binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw melding met een (eerste) beoordeling van de melding en eventueel een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij lossen het door u gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op. Daarbij streven we ernaar om u goed op de hoogte te houden van de voortgang en nooit langer dan 90 dagen te doen over het oplossen van het probleem. Wij zijn daarbij vaak wel mede afhankelijk van toeleveranciers.
 • In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem wordt gepubliceerd, nadat het is opgelost.