Privacyverklaring


Wij gaan als gemeente zorgvuldig om met (persoons)gegevens. Dat betekent dat wij alleen gegevens verwerken van onze inwoners en ondernemers wanneer dit nodig is voor het goed kunnen uitvoeren van onze gemeentelijke taken.

Richtlijnen

Inwoner en ondernemers kunnen er op vertrouwen dat wij:

  • De privacy van onze inwoners en ondernemers respecteren.
  • Niet zo maar persoonsgegevens verwerken. Er moet een wettelijke grondslag voor zijn en wanneer dat niet het geval is, vragen we specifiek toestemming voor de verwerking.
  • Zorgvuldig en bewust omgaan met de verzamelde persoonsgegevens.
  • Telkens zoeken naar een goede balans tussen het kunnen uitvoeren van onze wettelijke en publiekrechtelijke taken én het waarborgen van privacy. 
  • Onze inwoners en ondernemers informeren welke gegevens we met welk doel over hen verzamelen.

De enige uitzondering die we daarop maken is wanneer de veiligheid of gezondheid van betrokkenen of hun omgeving in het geding is. In dat geval wegen andere belangen zwaarder dan die van u. Bijvoorbeeld bij een melding over huiselijk geweld, kindermishandeling of in het kader van jeugdbescherming. Maar ook bij opsporing van fraude of wanneer er sprake is van een ernstig voorval in de wijk.

Inzien

  • U mag weten en vragen waarom de verzamelde gegevens nodig zijn en wat we met die gegevens doen. Wij vragen u dit via een brief of e-mail via info@tynaarlo.nl te doen. 
  • U mag vragen om uw eigen gegevens in te zien en vragen om correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens als dat nodig is.
  • Als u persoonsgegevens kunt inzien die niet voor u zijn bedoeld, helpt u ons door hiervan bij ons een melding te doen. Dan kunnen we dit snel corrigeren.