Toegankelijkheid

Gemeente Tynaarlo wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Webrichtlijnen

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

De website van de de gemeente Tynaarlo voldoet nog niet aantoonbaar aan de Europese standaard EN 301 549/WCAG 2.1. In 2018 heeft de gemeente Tynaarlo een nieuwe website ontwikkeld. Bij de ontwikkeling is het VN Panel Tynaarlo (voor toegankelijkheid) betrokken geweest. Daarnaast is er bij de bouw van de techniek en het schrijven van de content veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid.

In onze Toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Tynaarlo. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Melding van ontoegankelijkheid

Heeft u om wat voor een reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt, laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren. Beschrijf in uw melding in ieder geval het probleem en neem de link naar de desbetreffende pagina op.

Wij kunnen uw melding beter beoordelen wanneer u aanvullend ook aangeeft welk besturingssysteem u gebruikt, welke browser software u heeft, of u instellingen heeft aangepast en of u hulpmiddelen, schermlezer, schermvergrotingssoftware of spraakherkenningssoftware gebruikt.

Uw melding zal in onderzoek genomen worden en u wordt op de hoogte gesteld van de beoordeling en eventueel de termijn waarin het wordt aangepast. U kunt uw melding mailen aan info@tynaarlo.nl .

Bevindingen toegankelijkheidsonderzoek

In december 2018 is een inspectie gehouden door een onafhankelijk toetsingsbureau. Doordat dit een verouderd rapport betreft, is dit rapport niet meegenomen in de toegankelijkheidsverklaring. 

De bevindingen vindt u in het onderstaande onderzoeksrapport:

Bevindingen toegankelijkheidsonderzoek Tynaarlo WCAG 2 0 AA (PDF, 428.06 KB)

Bevindingen toegankelijkheidsonderzoek Tynaarlo WCAG 2 1 AA (PDF, 610.96 KB)