Besluiten en bekendmakingen

Underlying tasks

Besluiten burgemeester en wethouders

Hier vindt u de besluiten die in de collegevergadering zijn genomen en de achterliggende stukken.

Besluiten gemeenteraad

Hier vindt u meer informatie over vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad.

Bekendmakingen

Hierin stellen we inwoners op de hoogte van belangrijke zaken, bijvoorbeeld over verleende vergunningen of nieuwe verordeningen.

Gemeentepagina

Wij publiceren wekelijks een pagina met interessante gemeentelijke informatie in het huis-aan-huis verspreide weekblad Oostermoer.

Lokale wet- en regelgeving

Informatie over lokale regelingen zoals de algemene plaatselijke verordening (APV), leges- en subsidieverordeningen.

Publicatie voorgenomen verkopen

In november 2021 heeft de hoogste rechter in Nederland een uitspraak gedaan over de verkoop van een perceel door een andere gemeente. Als gevolg van die uitspraak, moeten alle gemeentes bij de verkoop van (bijvoorbeeld) een perceel grond extra regels in acht nemen.

Informatie opvragen via de Wet open overheid

Iedereen kan bij ons als gemeente informatie opvragen over hoe wij handelen, en over hoe en waarom een besluit genomen is.