Besluiten en bekendmakingen

Underlying tasks

Besluiten burgemeester en wethouders

Hier vindt u de besluiten die in de collegevergadering zijn genomen en de achterliggende stukken.

Besluiten gemeenteraad

Hier vindt u meer informatie over vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad.

Bekendmakingen

Hierin stellen we inwoners op de hoogte van belangrijke zaken, bijvoorbeeld over verleende vergunningen of nieuwe verordeningen.

Gemeentepagina

Wij publiceren wekelijks een pagina met interessante gemeentelijke informatie in het huis-aan-huis verspreide weekblad de Oostermoer.

Lokale wet- en regelgeving

Informatie over lokale regelingen zoals de algemene plaatselijke verordening (APV), leges- en subsidieverordeningen.