Besluiten burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid van de gemeente uit. De gemeenteraad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert. Het college vergadert iedere dinsdagochtend. Wat het college in die vergaderingen heeft besproken en besloten leest u in de besluitenlijsten.

Direct naar de besluiten van burgemeester en wethouders

Oude besluitenlijsten

Op zoek naar een verslag van een vergadering voor maart 2019? Zoek dan verder op één van de websites hieronder: