Vluchtelingen uit Oekraïne

Er komen veel vragen binnen over hulp aan Oekraïense vluchtelingen. Hier vindt u een overzicht met informatie van verschillende organisaties.

Het college van B&W hecht er waarde aan dat deze vragen en aanbiedingen terecht komen bij de organisaties die hierin de coördinatie hebben. De gemeente stelt opvangplekken beschikbaar, maar andere organisaties hebben al het voortouw genomen in het aanbieden van goederen, het doneren van geld of de opvang van vluchtelingen bij mensen zelf in huis.

Wilt u graag vrijwilligerswerk doen op de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen, De Eswal en Akenveen? Meld u dan aan via oekraine@raadvankerkenzuidlaren.nl Alle kerken in de gemeente Tynaarlo werken hierin samen om het vrijwilligerswerk te coördineren.