Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Dit is een nieuwe wet, die veel regelt voor de omgeving waarin u woont, werkt en leeft. De omgevingswet voegt 26 bestaande wetten samen in één nieuwe wet. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. Vanaf 1 januari 2024 gaat ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) in voor bouwen. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Kwaliteitsborging houdt in, dat een onafhankelijke persoon bekijkt of de bouw aan de juiste kwaliteit voldoet. Tot nu toe deed de overheid dat. Bij kwaliteitsborging doet een onafhankelijke controleur dit. Op deze pagina hebben we alle informatie over de Omgevingswet en Wkb gebundeld. 

Underlying tasks

Direct naar omgevingsloket

Kijk snel welke regels er gelden, en of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.

Omgevingswet: wat verandert er?

Wat verandert er nu precies op 1 januari 2024 als de nieuwe omgevingswet ingaat?

De omgevingsvisie

Een omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze woon- en leefomgeving en over onderwerpen die daarop van invloed zijn.

Participatie en omgevingswet

In de nieuwe omgevingswet is participatie nog belangrijker dan dat het nu al is. U leest hier meer daarover.

Informatie rijksoverheid

Omdat de omgevingswet landelijk wordt ingevoerd door de rijksoverheid, is er een aantal nuttige website die u kunt raadplegen.

Wet Kwaliteitsborging

Op 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) ingegaan. Dit gebeurt stapsgewijs. Hier leest u wat dat precies inhoudt.