Omgevingswet: wat verandert er?

Wat verandert er?

  • Er komt 1 loket waar u uw vergunning kunt aanvragen en waar u ook kunt uitzoeken of u voor uw plannen een vergunning nodig heeft. Alle overheden werken samen bij dit loket. U hoeft dus niet meer apart naar het Waterschap, de provincie en de gemeente voor sommige vergunningen. U vindt alles op één plek. 
  • Uw omgeving op tijd informeren over uw (ver)bouwplannen is een belangrijk onderdeel van de wet. Waarschijnlijk informeerde u uw buren altijd al over (ver)bouwplannen die u had, dat blijft dus gewoon zo. Vooral bij complexe plannen van overheden en organisaties wordt het nog belangrijker iedereen te informeren dan dat het al was. 
  • Er komen twee soorten vergunningen: 
    Een deel gaat over de vraag of u op een bepaalde plek mag bouwen. Dit is de ruimtelijke bouwvergunning. 
    Een deel gaat over de technische regels en kwaliteitseisen waar uw bouwwerk aan moet voldoen. Dit is de technische bouwvergunning. 
  • Voor 1 januari 2024 voerde de gemeente bouwcontroles uit. Vanaf 1 januari 2024, onder de Wet kwaliteitsborging, is dit een taak van een onafhankelijke controleur. Deze controleur moet u zelf regelen als u gaat bouwen. 
  • Vanaf 1 januari 2024 vallen eerst alleen nieuwbouwplannen voor woningen en eenvoudige bedrijfspanden onder de Wkb. Per 1 januari 2025 geldt de Wkb ook voor plannen voor verbouw. Vanaf dat moment geldt het dus ook als u thuis een aanbouw wilt bouwen.