Gemeentehuis gesloten op maandag 20 mei

In verband met 2e Pinksterdag is op maandag 20 mei 2024 het gemeentehuis in Vries gesloten.

Bestuur en organisatie

Underlying tasks

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente. De raad stelt het beleid vast en controleert of het college van B&W dat goed uitvoert.

College van B&W

Het college van B&W is het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid van de gemeente uit.

Gemeentelijke organisatie

De ambtelijke organisatie ondersteunt het college van B&W bij de uitvoering en voorbereiding van het gemeentelijk beleid

Adviesraden

Adviesraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur. Vind hier een overzicht van de adviesraden in de gemeente Tynaarlo.

Informatie opvragen via de Wet open overheid

Iedereen kan bij ons als gemeente informatie opvragen over hoe wij handelen, en over hoe en waarom een besluit genomen is.

Gemeentegids

Hierin vindt u adresgegevens van verenigingen, stichtingen, hulpdiensten en instellingen in onze gemeente. De gids wordt jaarlijks huis-aan-huis verspreid en is ook online te raadplegen.

Gemeentelijk archief

In onze archieven zitten stukken over de meest uiteenlopende onderwerpen uit de geschiedenis van Tynaarlo. Een deel hiervan is openbaar en kunt u komen inzien.

Tynaarlo in Cijfers

Hier vindt u statistische informatie over de gemeente. Bijvoorbeeld over leeftijdsopbouw, woningmarkt en economie.

Koninklijke onderscheidingen

Wilt u iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding (lintje)? Dat kan bij de gemeente voor 1 juli van elk jaar.

Gemeentelijke onderscheidingen

Inwoners en organisaties die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Tynaarlo komen in aanmerking voor een gemeentelijke onderscheiding.

Financi├źn

Hier vindt u de begroting, tussentijdse rapportages en de jaarrekening van de gemeente Tynaarlo.

Beveiligd mailen met Zivver

De gemeente Tynaarlo gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie