Gemeentelijke organisatie


De ambtelijke organisatie ondersteunt het college van B&W bij de uitvoering en voorbereiding van het gemeentelijk beleid. Gemeentesecretaris-Directeur Van Nieukerken geeft leiding aan de organisatie. De gemeente heeft regelmatig vacatures.

Visie en ambitie

De visie en de ambitie van de gemeentelijke organisatie zijn vastgelegd in Koers. We willen een heldere en transparante organisatie zijn. Gericht op de buitenwereld, met een positief-kritische, lerende en betrokken cultuur. Onderaan deze pagina kan u de Koers downloaden.

Organisatie

De organisatie bestaat uit zes teams. De managers van deze teams vormen samen met de concerncontroller en de gemeentesecretaris het Management Team. Het team Belastingen valt onder Samenwerking Drentsche Aa (gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo). Het team is ondergebracht bij de gemeente Aa en Hunze in Gieten.

Organogram van de gemeente Tynaarlo