Gemeentehuis gesloten op maandag 20 mei

In verband met 2e Pinksterdag is op maandag 20 mei 2024 het gemeentehuis in Vries gesloten.

Gemeentelijke organisatie

De ambtelijke organisatie ondersteunt het college van B&W bij de uitvoering en voorbereiding van het gemeentelijk beleid. De heer Peter Koekoek, gemeentesecretaris/algemeen directeur, geeft leiding aan de organisatie. De gemeente heeft regelmatig vacatures.

Meteen naar onze vacatures op VooruitinDrenthe.nl

Visie en ambitie

De visie en de ambitie van de gemeentelijke organisatie zijn vastgelegd in de organisatievisie ‘Gemeente Tynaarlo - Voor de duidelijkheid.’ We willen een open organisatie zijn, die toegankelijk, betrouwbaar, duidelijk en slagvaardig is. Als organisatie willen we ook een aantrekkelijke werkgever zijn, voor zowel jong talent als collega’s met jarenlange ervaring. Benieuwd naar de organisatievisie? U kunt het onderaan deze pagina downloaden, net als de organisatiestructuur.

Organisatie

De organisatie is ingedeeld in drie domeinen met daarbinnen twaalf afdelingen. De drie concernmanagers van deze domeinen vormen samen met de directeur het Management Team. Elke afdeling wordt daarnaast aangestuurd door een vakmanager. Er is ook een concernstaf die direct onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris/algemeen directeur staat. En er zijn solofuncties die direct onder verantwoordelijkheid van de concernmanagers staan.

Onderstaand organogram laat zien hoe de ambtelijke organisatie is opgebouwd.

Ook handig