Gemeentehuis gesloten op maandag 20 mei

In verband met 2e Pinksterdag is op maandag 20 mei 2024 het gemeentehuis in Vries gesloten.

Koninklijke onderscheidingen

Kent u iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving? Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een bijzondere sportieve prestatie? Dan kunt u die persoon voordragen voor een Koninklijke onderscheiding (een ‘lintje’). Dat doet u bij de gemeente waar hij of zij woont. Het is verstandig eerst telefonisch contact op te nemen met ons bestuurssecretariaat. Onze medewerkers kunnen u dan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn.

Direct naar de contactgegevens van de gemeente

Om iemand voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding moet u het voorstelformulier invullen en inleveren bij de gemeente. Bij het invullen vragen we u waarom deze persoon volgens u een Koninklijke onderscheiding verdient. Lever dus zo veel mogelijk gegevens aan over de bijzondere prestatie(s) van degene die u nomineert.

Het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding gaat in 7 stappen:

  1. U dient het voorstelformulier in
  2. De burgemeester geeft advies over de nominatie
  3. De Commissaris van de Koning geeft advies over de nominatie
  4. Een onafhankelijk (landelijk) college geeft advies over de nominatie
  5. De betrokken minister stelt een ontwerp op voor een Koninklijk Besluit over de nominatie
  6. De koning ondertekent het Koninklijk Besluit
  7. De genomineerde krijgt het lintje uitgereikt

https://www.lintjes.nl/documenten/formulieren/2020/10/08/voorstelformul…

De gemeente reikt de lintjes uit bij een bijzondere gelegenheid of tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ op de laatste werkdag voor Koningsdag.

  • Wilt u het lintje laten uitreiken tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag de onderscheiding dan minimaal een half jaar van tevoren aan.
  • Wilt u het lintje laten uitreiken tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ voor Koningsdag? Vraag dan de onderscheiding aan vóór 1 juli van het jaar ervoor.
  • In bijzondere gevallen kan een genomineerde persoon de onderscheiding sneller krijgen. Bijvoorbeeld als hij of zij ernstig ziek is. Meld dit dan op het voorstelformulier. Stuur ook een verklaring van een arts mee.

Ook handig