College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid van de gemeente uit. De gemeenteraad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert. Het college vergadert iedere dinsdagochtend. Wat het college in die vergaderingen heeft besproken en besloten leest u in de besluitenlijsten.

Meteen naar de besluiten van het college van B&W
Teamfoto van het College B&W

Op de foto is te zien, bovenste rij v.l.n.r.: directeur Peter Koekoek, burgemeester Marcel Thijsen en wethouder Jurryt Vellinga. Onderste rij v.l.n.r.: wethouder Miguel Ririhena, wethouder Jelbrich Peters en wethouder Hans de Graaf.

Burgemeester Marcel Thijsen

Takenpakket: openbare orde en veiligheid, personeel en organisatie, dienstverlening, cultuur en het mijnbouwdossier

Portretfoto burgemeester Marcel Thijsen

Wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) 

Takenpakket: ruimtelijke ordening, centrumontwikkeling, bedrijven, stathushouders, actieagenda Vries en wonen.

Portretfoto wethouder Jurryt Vellinga

Wethouder Jelbrich Peters (PvdA)

Takenpakket: verkeer, openbaar vervoer, infrastructuur, milieu, afval, duurzaamheid, natuur, landbouw, landschap, jeugd en WMO en arbeidsmarktparticipatie.

Portretfoto wethouder Jelbrich Peters

Wethouder Hans de Graaf (ChristenUnie)

Takenpakket: financiën, economische zaken, recreatie & toerisme, dienstverlening, sport-, onderwijs,- grond- en accommodatiebeleid.

Portretfoto wethouder Hans de Graaf

Algemeen directeur en gemeentesecretaris Peter Koekoek

Taken: algemeen directeur van de gemeente Tynaarlo en eerste adviseur van het college van B&W.

Portretfoto algemeen directeur en gemeentesecretaris Peter Koekoek

Ook handig