College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid van de gemeente uit. De gemeenteraad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert. Het college vergadert iedere dinsdagochtend. Wat het college in die vergaderingen heeft besproken en besloten leest u in de besluitenlijsten.

Meteen naar de besluiten van het college van B&W
Groepsfoto college b&w in de raadzaal

Op de foto van links naar rechts: Hans Kuipers, Hans de Graaf, gemeentesecretaris Peter Koekoek, burgemeester Marcel Thijsen, Jelbrich Peters en Jurryt Vellinga.

Burgemeester Marcel Thijsen

Takenpakket: openbare orde en veiligheid, personeel en organisatie, dienstverlening, cultuur en het mijnbouwdossier

Wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) 

Takenpakket: ruimtelijke ordening, centrumontwikkeling, bedrijven, statushouders, actieagenda Vries en wonen.

Wethouder Jelbrich Peters (PvdA)

Takenpakket: verkeer, openbaar vervoer, infrastructuur, milieu, afval, duurzaamheid, natuur, landbouw, landschap en arbeidsmarktparticipatie.

Wethouder Hans de Graaf (ChristenUnie)

Takenpakket: financiën, economische zaken, recreatie & toerisme, dienstverlening, sport-, onderwijs,- grond- en accommodatiebeleid.

Wethouder Hans Kuipers (GroenLinks)

Takenpakket: kunst & cultuur, sociaal domein, WMO en jeugd, onderwijs en sport.

Algemeen directeur en gemeentesecretaris Peter Koekoek

Taken: algemeen directeur van de gemeente Tynaarlo en eerste adviseur van het college van B&W.

Ook handig