College van B&W


Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid van de gemeente uit. De gemeenteraad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert. Het college vergadert iedere dinsdagochtend. Wat het college in die vergaderingen heeft besproken en besloten leest u in de besluitenlijsten.

Op bovenstaande foto (v.l.n.r.) René Kraaijenbrink (wethouder - Leefbaar Tynaarlo), Hans de Graaf (wethouder - ChristenUnie), Henk Lammers (wethouder - CDA), Oetra Gopal (wethouder - GroenLinks), Marcel Thijsen (burgemeester), Pepijn Vemer (wethouder - D66) en Johannes van Nieukerken (gemeentesecretaris). 

Spreekuren

De burgemeester en de wethouders hebben spreekuren waarop u langs kunt komen met vragen, ideeën of andere zaken. Meer informatie hierover vindt u op de persoonlijke pagina's van de collegeleden hieronder.

Foto Ga direct naar de pagina van

Burgemeester Marcel Thijsen

Takenpakket: openbare orde en veiligheid, personeel en organisatie, dienstverlening en het mijnbouwdossier

Wethouder René Kraaijenbrink

Takenpakket: ruimtelijke ordening, economische zaken, recreatie en toerisme, landbouw, natuur en landschap. Daarnaast is hij gebiedswethouder voor De Groeve, Midlaren, Oudemolen, Taarlo, Tynaarlo, Zeegse en Zuidlaarderveen. 

Wethouder Oetra Gopal

Takenpakket: kunst & cultuur, sociaal domein en duurzaamheid. Daarnaast is zij gebiedswethouder in Eelde-Paterswolde. 
Wethouder Pepijn Vemer

Takenpakket: onderwijs, participatie en communicatie, volkshuisvesting en wonen, bedrijvencontacten en publiekszaken. Daarnaast is hij gebiedswethouder voor Vries. 
Wethouder Henk Lammers

Takenpakket: wegen, verkeer en (openbaar) vervoer, afval en milieu, water en riolering en arbeidsmarktparticipatie. Daarnaast is hij gebiedswethouder voor Zuidlaren. 
Wethouder Hans de Graaf

Takenpakket: financiën, grondzaken, sport, gemeentelijk vastgoed en accommodatiebeleid. Daarnaast is hij gebiedswethouder voor Bunne, De Punt, Donderen, Eelderwolde, Yde, Winde en Zeijen

Meer informatie

  1. Samen, Open en Duurzaam Coalitieakkoord 2018-2022 (pdf, 1.14 MB)
  2. Uitvoeringsprogramma 2018-2022 (pdf, 2.35 MB)
  3. Register verbonden partijen oktober 2018 0 (pdf, 31.75 KB)
  4. code_goed_openbaar_bestuur_tynaarlo.pdf (pdf, 102.37 KB)
  5. gedragscode raadsleden en bestuurders tynaarlo 2016 (pdf, 83.17 KB)