Participatie en omgevingswet

Het belang van participatie

Als u een plan heeft waar een vergunning voor nodig is binnen de omgevingswet, dan vragen we u of u de omgeving bij de plannen heeft betrokken. Als u een aanbouw bouwt aan uw huis, dan informeert u uw buren. Voor grotere, complexere bouwplannen, vaak uitgevoerd door een overheid, bedrijf of andere instelling, vereist de omgevingswet dat de bouwer kan aantonen hoe participatie is ingericht.  

Vragen over participatie?

We kunnen u in alle fasen van het vergunningsproces adviseren. Belangrijke stappen zijn in ieder geval:

  • Wie heeft u gevraagd en/of uitgenodigd iets te vinden van het plan?
  • Heeft u een overzicht van betrokken personen/groepen/bedrijven /organisaties?
  • Hoe heeft u deze mensen/organisaties gevraagd?
  • Wat was de inbreng van deze participanten?
  • Wat heeft u wel of niet met de inbreng gedaan?
  • Hoe heeft u het plan op basis van die inbreng aangepast?

Participatie uitgelegd

Filmbestand

Participatie (versie 2023)
Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.
Participatie volgens de Omgevingswet.
Onze leefomgeving verandert steeds, bijvoorbeeld door de bouw van woningen,
of door de inrichting van een stuk land als speeltuin.
Of het nu gaat om nieuwe plannen van de overheid,
een ondernemer, van uw buren of van uzelf:
het is belangrijk om hierover vroeg met elkaar in gesprek te gaan.
Het is niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen,
maar als duidelijk is wat iedereen van de plannen vindt,
kan daar zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.
U kunt helpen door actief over plannen mee te praten, of andere oplossingen
en creatieve ideen in te brengen. De overheid beoordeelt alle inbreng en
neemt uiteindelijk de beslissing.
Dat noemen we participatie. De Omgevingswet biedt hiervoor meer ruimte.
Er zijn regels voor participatie over de ideen en plannen van de overheid.
In de Omgevingswet staat dat de overheid bij bepaalde plannen moet aangeven
wie zij hierbij heeft betrokken, wat de uitkomsten daarvan zijn
en hoe ze invulling heeft gegeven aan haar participatiebeleid.
Heeft u zelf een plan of idee, bespreek dit dan eerst met uw buren en
andere betrokkenen in uw buurt. Ook moet u soms voor het plan
een vergunning aanvragen.
Als u een vergunning aanvraagt, moet u aangeven of u iedereen
in uw omgeving bij uw plannen heeft betrokken,
hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is.
Zo kan iedereen meedenken en meedoen!
Meer weten over de Omgevingswet en participatie?
Kijk op de site van uw overheid!
Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.