Bekendmakingen

De officiële publicaties van de gemeente Tynaarlo heten bekendmakingen. Hierin stellen we onze inwoners op de hoogte van allerlei belangrijke zaken. Bijvoorbeeld wanneer we een vergunning afgeven of wanneer er een nieuwe verordening is vastgesteld. De gemeente is verplicht haar bekendmakingen digitaal te publiceren. Dat gebeurt op de website van de Rijksoverheid.

Direct naar het overzicht met bekendmakingen van afgelopen week op overheid.nl

Emailservice

De website overheid.nl biedt een e-mailservice. Zo blijft u per email op de hoogte van de officiële bekendmakingen van de gemeente. Zo'n abonnement maakt u aan de hand van een zoekvraag. Het meest voorkomende abonnement zijn de gemeentelijke publicaties van de afgelopen week. Aan de rechterkant van het scherm waarin u terecht komt, kunt u klikken op 'abonneren op deze zoekvraag'. Hiervoor heeft u een account nodig op overheid.nl.

Mensen die niet beschikken over internet of computer

Mensen die geen internet hebben, maar wel de bekendmakingen willen raadplegen kunnen deze bekendmakingen (alleen op afspraak) inzien via een computer bij de receptiebalie in het gemeentehuis. Uiteraard helpen wij u graag als er iets niet duidelijk is. Wanneer u een specifieke bekendmaking wil inzien en hierbij geen hulp kan krijgen van familie, vrienden of instanties kan u de gemeente bellen via het algemene telefoonnummer 0592 - 266 662. Wij kunnen u in bijzondere gevallen een afdruk van de bekendmaking toesturen.