Veiligheid

Gebrek aan veiligheid kan onze gezondheid bedreigen, alleen gevoelens van onveiligheid al. Het kan mensen ook prikkelen zich in hun eigen woning terug te trekken, wat het sociale leven in de buurt niet ten goede komt. Het is daarom zaak samen aan veiligheid te werken. Ook jij kunt daarin een belangrijke rol hebben!

Directe hulp en algemene info

Underlying tasks

Hulpdiensten

Ziet u iets dat niet deugt? Of is het onveilig op straat? Pak de telefoon!

Hulp bij ernstige depressie en radeloosheid

Ziet u het allemaal niet meer zitten en heeft u nu hulp nodig? Bel of chat dan met 113. Deze organisatie biedt op haar website ook tests, cursussen en therapie aan.

Rampenbestrijding

Weet u wat u te doen staat, als de sirene of uw telefoon gaat?

Wat kan ik zelf doen?

Underlying tasks

Buurt WhatsApp-groepen

Veiligheid maak je samen. Door met elkaar een oogje in het zeil te houden.

Burgernet

Inwoners die zich hiervoor aanmelden, krijgen via hun telefoon een waarschuwing wanneer de politie een vermiste persoon of voertuig zoekt.

Brandveiligheid

Weet u wat u kunt doen om brand te voorkomen?

Diverse meldpunten

Underlying tasks

Advies en meldpunt Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Maakt u zich zorgen over iemand of veroorzaken personen in uw woonomgeving ernstige overlast? Hiervoor is het meldpunt OGGZ.

Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Zoekt u hulp of advies bij kindermishandeling of ander huiselijk geweld? Dan kunt u terecht bij Veilig Thuis.

Meldpunt overlast Lentis en Forint

Meldpunt voor inwoners die klachten of zorgen hebben over patiënten die gehuisvest zijn op het Dennenoordterrein in Zuidlaren

Schade door aardbevingen

Heeft u schade aan uw woning door een aardbeving? Meld het bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Meldpunt fraude zorgaanbieders

Denkt u dat een zorgaanbieder een fout maakt, fraude pleegt of onvoldoende kwaliteit biedt? Laat het ons dan weten.

Een melding doen

Meldingen openbare ruimte doorgeven aan de gemeente Tynaarlo.