Veiligheid

Underlying tasks

Buurt WhatsApp-groepen

Veiligheid maak je samen. Door met elkaar een oogje in het zeil te houden.

Burgernet

Inwoners die zich hiervoor aanmelden, krijgen via hun telefoon een waarschuwing wanneer de politie een vermiste persoon of voertuig zoekt.

NL-Alert

Bij een noodsituatie in uw omgeving wilt u weten wat u moet doen. Daarom is er NL-Alert.

Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Zoekt u hulp of advies bij kindermishandeling of ander huiselijk geweld? Dan kunt u terecht bij Veilig Thuis.

Advies en meldpunt Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Maakt u zich zorgen over iemand of veroorzaken personen in uw woonomgeving ernstige overlast? Hiervoor is het meldpunt OGGZ.

Veiligheid

Samen zien gemeente en politie erop toe dat inwoners zich aan de regels houden en als dat nodig is grijpen ze in.

Brandveiligheid

Weet u wat u kunt doen om brand te voorkomen?

Rampenbestrijding

In Nederland zijn we goed voorbereid op noodsituaties of calamiteiten.

Meldpunt overlast lentis en Forint

Meldpunt voor inwoners die klachten of zorgen hebben over patiënten die gehuisvest zijn op het Dennenoordterrein in Zuidlaren

Schade door aardbevingen

Heeft u schade aan uw woning door een aardbeving? Meld het bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

ZIVVER

De gemeente Tynaarlo gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie