Een melding doen

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Is er sprake van rondslingerend afval, vernielingen of overlast? Meld het meteen via onze website. Dan komt deze informatie direct bij de juiste afdeling terecht en kunnen we zo snel mogelijk actie ondernemen. Kleine gebreken en ernstige problemen lossen we vaak meteen op. Minder dringende zaken plannen we in.

U kunt problemen bij u in de buurt aan ons melden, bijvoorbeeld over:

 • Afval
 • Groen en beplanting
 • Wegen en straten
 • Openbare verlichting
 • Straatmeubilair
 • Verkeer en vervoer
 • Ratten
 • Kadavers
 • Speelvoorzieningen
 • Begraven / de begraafplaats
 • Overlast
 • Vernielingen
 • Water en riolering
 • Gevonden en verloren voorwerpen

Klik hier om een melding te doen. Na het invullen van een online formulier ontvangt u van ons per email bericht over de afhandeling van uw melding. Uw melding krijgt ook een nummer. Als u nog vragen heeft over uw melding, kunt u dit nummer noemen als u contact met ons opneemt.

Gemeente doet geen ongediertebestrijding

Dus heeft u last van ongedierte in of rondom uw huis, zoals een wespennest, kakkerlakken, ratten of een steenmarter? Schakel dan zelf een gespecialiseerd bedrijf in.

Heeft u last van ongedierte, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande gecertificeerde ongediertebestrijdingsbedrijven. Zij hebben ook een ontheffing voor het vangen van steenmarters.
• AA de Hondsrug in Gieten, T 0592-26 55 33
• Hoekstra Ongediertebestrijding (HOB) in Gieten, T 0592-26 21 85
• Mega Des Plaagdierbeheersing in Lelystad, T 0320-286900