Gemeentehuis gesloten op maandag 20 mei

In verband met 2e Pinksterdag is op maandag 20 mei 2024 het gemeentehuis in Vries gesloten.

Advies en meldpunt Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Maakt u zich zorgen over iemand of ondervindt u ernstige overlast van personen in uw woonomgeving? Neem dan contact op met het meldpunt Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz).

Meer informatie en direct een melding maken via de GGD

De gemeente laat dan onderzoeken of hulp nodig is en zo ja, in welke vorm. Dat kan gaan om behandeling in een instelling, maar ook hulp aan huis. Uitgangspunt is om hulp te bieden op vrijwillige basis. Wil iemand zich niet laten helpen en de zorgen zijn ernstig, dan wordt onderzocht of verplichte zorg nodig is. Uiteindelijk bepaalt een rechter of de verplichte zorg ingezet wordt. Dat is vastgelegd in de Wet verplichte GGZ.

Maakt u zich zorgen, bel dan met het Advies en Meldpunt OGGZ: 088- 24 60 240 (dit nummer is van de GGD Drenthe)

Familievertrouwenspersoon

Familie en naasten van een persoon met psychiatrische of verslavingsproblemen kunnen voor steun, vragen en advies terecht bij de familievertrouwenspersoon. Voor meer informatie en contactgegevens https://lsfvp.nl/