Meldpunt fraude zorgaanbieders

Geld dat voor de zorg bestemd is, moet ook daadwerkelijk aan zorg worden besteed. Ook is het belangrijk dat de ondersteuning die aan inwoners geboden wordt van voldoende kwaliteit is. De gemeente ziet hierop toe. Denkt u dat een zorgaanbieder een fout maakt, fraude pleegt of niet de kwaliteit biedt die de organisatie zou moeten bieden? Laat het ons dan weten. Wij werken samen met andere Drentse gemeenten en vormen de NMD-Samenwerking. Hier doet u ook de melding.

Directe een melding van fraude maken

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Het in rekening brengen van zorg die niet wordt geleverd of niet overeenkomt met de declaratie. 
  • Als er sprake is van onheuse bejegening van cliënten, het ronselen of dwingen van cliënten. 
  • Als cliënten worden gedwongen tot het tekenen van een zorgovereenkomst. 
  • Als er sprake is van onvoldoende kwaliteit: de kwaliteit van de zorg of het personeel is slecht of onvoldoende. Bijvoorbeeld wanneer er zorg wordt geleverd door mensen zonder de juiste opleiding of ervaring of er onvoldoende zorg wordt geleverd. 
  • Wanneer de zorgaanbieder niet werkt met een zorgplan, de zelfregie van een cliënt niet waarborgt, niet andere mensen betrekt in de omgeving van de persoon die hulp ontvangt. 
  • Ondoelmatig en ongepast gebruik: een declaratie is in overeenstemming met de geleverde ondersteuning/ jeugdhulp maar is niet noodzakelijk of niet effectief. Er wordt bijvoorbeeld zorg geboden die niet nodig is of waar niet om is gevraagd. 

Hoe melden? Toezicht en handhaving wordt voor onze gemeente vanuit de NMD-Samenwerking georganiseerd. Via de website van NMD-Samenwerking kunt u uw zorg, vermoeden of klacht melden.

Wilt u niet dat uw naam bekend wordt? Zorg dan dat u geen informatie neerzet zoals ‘mijn broer’, ‘mijn buren’, ‘mijn baas’, etc. Houd er wel rekening mee dat er (door de aard van sommige anonieme meldingen), niet altijd een onderzoek mogelijk is. 

Beleid