Politiek actief worden?

Eén keer in de vier jaar kunnen we stemmen voor de Gemeenteraad, net zo vaak voor de Provinciale Staten en een beetje vaker voor de Tweede Kamer. De gemeente nodigt ook vaker inwoners uit om mee te denken over de ontwikkeling van nieuwe plannen.

Misschien vind je dat niet genoeg en wil je méér invloed hebben. Bijvoorbeeld door op een vergadering van de gemeenteraad het woord te vragen, ingezonden brieven te schrijven of met een sandwichbord op een druk punt te posten.

Het meest effectief ben je als je je krachten met die van anderen bundelt. Daarvoor zou je bijvoorbeeld actief kunnen worden in een politieke partij of een actiegroep. Je vindt ze In de gemeentegids.