Meerjarige prestatieafspraken

De gemeente Tynaarlo, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, Algemene Huurdersvereniging WOON en Huurdersvereniging Eelde - Paterswolde hebben samen afspraken gemaakt over woningbouw voor de periode 2024 - 2028. Het is voor het eerst dat er meerjarige prestatieafspraken zijn gemaakt. 

Meerjarige prestatieafspraken 2024-2028

Meer dan alleen huizen

De Woningwet bepaalt dat er prestatieafspraken moeten worden gemaakt tussen gemeente, de woningcorporaties en huurdersorganisaties. De prestatieafspraken gaan over belangrijke woonthema’s zoals beschikbaarheid,  betaalbaarheid,  duurzaamheid, wonen, welzijn, zorg en leefbaarheid.

De vraag naar sociale huurwoningen is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Afgesproken is dat er meer sociale huurwoningen moeten worden gebouwd. We hebben afgesproken dat de bestaande sociale huurwoningen energiezuinig moeten worden, bijvoorbeeld goed geïsoleerd en met zonnepanelen daar waar dat kan. Zo willen we de energiekosten voor inwoners zo laag mogelijk houden. We willen ook dat de huizen betaalbaar blijven en daarom willen we bijvoorbeeld huurstijgingen de komende jaren beperken. Het onderwerp leefbaarheid krijgt ook aandacht in de prestatieafspraken.  Dit houdt onder andere in dat we ontmoetingen tussen inwoners stimuleren en dat we samen gaan kijken hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren.