Afwijkende openingstijden

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten. Vrijdag 27 mei is het gemeentehuis gesloten. Jeugdhulp is vrijdag 27 mei voor spoedvragen telefonisch bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur. De milieustraat is dan geopend. Maandag 6 juni (2e Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten.

Welstand

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Dan moet uw aanvraag voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Tynaarlo. Dat zijn de voorwaarden aan hoe een gebouw eruit moet zien. In de welstandsnota leest u welke eisen er gelden voor uw plannen. Voor sommige gebieden geldt een aanvullend beeldkwaliteitsplan waar uw plannen ook aan moeten voldoen.

Download direct de welstandsnota via de website van de gemeenteraad

Beeldkwaliteitsplan

Een beeldkwaliteitsplan is een nadere uitwerking van de welstandseisen. Bijvoorbeeld om een nieuwbouwwijk een eigen, herkenbare uitstraling te geven. Of om bouwplannen goed te laten aansluiten op natuur en landschap. Wilt u weten of er in het gebied waar u bouw- of verbouwplannen heeft een beeldkwaliteitsplan geldt? Neem dan telefonisch contact op met het team publiekszaken en veiligheid via 0592 - 266 662.

Vooroverleg bouwplannen

Als u bouw- of verbouwplannen hebt is het goed om van tevoren te weten of deze vergunningplichtig zijn en of uw aanvraag kans van slagen maakt. Hiervoor kunt u bij ons gratis een vooroverleg bouwplannen aanvragen. Wij toetsen dan of u uw bouwplannen vergunningvrij uit kunt voeren, of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Wanneer de uitkomst is dat u een vergunning moet aanvragen, gaan we kijken of uw aanvraag kans van slagen heeft. Hiervoor toetsen we uw plannen aan de ruimtelijke regels (bestemmingsplan) en de uiterlijke verschijningsvorm (de welstandseisen).

Welstandscommissie

Nadat u uw bouwplan heeft ingediend, bekijkt de onafhankelijke welstandscommissie of deze voldoet aan de eisen uit de welstandsnota en het eventuele beeldkwaliteitsplan. Vervolgens brengt de commissie advies uit aan de gemeente.

De welstandcommissie vergadert op donderdag in de even weken. Om 09.00 uur in het gemeentehuis in Vries. Dit is een openbare vergadering. Hierin worden aanvragen en vooroverleggen voorgelegd aan de rayonarchitect van de welstandcommissie. Wilt u als aanvrager aanwezig zijn om bijvoorbeeld uw bouwplan toe te lichten? Geef dit dan van tevoren telefonisch door aan het team publiekzaken en veiligheid, via 0592 - 266 662.