Vooroverleg bouwplannen

Hebt u bouwplannen? Of gaat u verbouwen, aanbouwen of slopen? En wilt u van tevoren weten of dat vergunningplichtig is? Of hoeveel kans u maakt om een vergunning te krijgen? Dan kunt u kosteloos een zogenoemd ‘vooroverleg’ bij ons indienen.

Dien hier direct een vooroverleg in via het omgevingsloket

Hoe werkt het?

Bij het vooroverleg toetsen we of u uw bouwplannen vergunningvrij uit kunt voeren, of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Wanneer de uitkomst is dat u een vergunning moet aanvragen, gaan we kijken of uw aanvraag kans van slagen heeft. Daarvoor toetsen we plannen aan de ruimtelijke regels (bestemmingsplan) en de uiterlijke verschijningsvorm (de welstandseisen). Wij streven ernaar om u binnen 6 weken na het vooroverleg uitsluitsel te geven.

U kunt een vooroverleg indienden via de website van het omgevingsloket. Lukt dit niet, schroom dan niet om contact op te nemen via 0592 - 266 662 of via omgevingsvergunning@tynaarlo.nl

Gegevens aanleveren

De gegevens die u ten minste moet bijvoegen zijn:

  • Uw persoonlijke gegevens;
  • Adres van de bouwlocatie;
  • (Bouwkundige) tekening van de bestaande en nieuwe situatie (op schaal en voorzien van alle relevante maatvoeringen);
  • (Bouwkundige) plattegrondtekeningen bestaand en nieuw (op schaal en voorzien van alle relevante maatvoeringen);
  • (Bouwkundige) geveltekeningen bestaand en nieuw (op schaal en voorzien van alle relevante maatvoeringen);
  • Gegevens over de te gebruiken materialen en kleuren.