Vooroverleg bouwplannen

Hebt u bouwplannen? Of gaat u verbouwen, aanbouwen of slopen? En wilt u van tevoren weten of dat vergunningplichtig is? Of hoeveel kans u maakt om een vergunning te krijgen? Dan kunt u kosteloos een zogenoemd ‘vooroverleg’ bij ons indienen via de e-mail.

Dien hier direct een vooroverleg in per e-mail

Hoe werkt het?

Bij het vooroverleg toetsen we of u uw bouwplannen vergunningvrij uit kunt voeren, of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Wanneer de uitkomst is dat u een vergunning moet aanvragen, gaan we kijken of uw aanvraag kans van slagen heeft. Daarvoor toetsen we plannen aan de ruimtelijke regels (bestemmingsplan) en de uiterlijke verschijningsvorm (de welstandseisen). Wij streven ernaar om u binnen 6 weken na het vooroverleg uitsluitsel te geven.

Let op, dit vooroverleg kunt alleen per e-mail bij ons indienen via info@tynaarlo.nl of per post.

Gegevens aanleveren

De gegevens die u bij ons moet aanleveren zijn:

  • Uw persoonlijke gegevens.
  • Adres van de bouwlocatie.
  • (Bouwkundige) tekening van de bestaande en nieuwe situatie (op schaal en voorzien van alle relevante maatvoeringen).
  • (Bouwkundige) plattegrondtekeningen bestaand en nieuw (op schaal en voorzien van alle relevante maatvoeringen).
  • (Bouwkundige) geveltekeningen bestaand en nieuw (op schaal en voorzien van alle relevante maatvoeringen).
  • Gegevens over de te gebruiken materialen en kleuren.