Gemeentehuis gesloten op maandag 20 mei

In verband met 2e Pinksterdag is op maandag 20 mei 2024 het gemeentehuis in Vries gesloten.

Woonvisie 2023-2027

De raad heeft op 19 december 2023 een nieuwe woonvisie vastgesteld. De Woonvisie 2023- 2027 beschrijft het beleid op het gebied van wonen in onze gemeente voor de komende vijf jaar.

Direct naar de woonvisie 2023-2027

Wij willen een gemeente zijn die ruimte biedt aan iedereen. Een aantrekkelijke woongemeente waarin elke inwoner passende woonruimte kan vinden. We streven naar gedifferentieerde wijken en dorpen. Dat doen we door bij nieuwbouw ruimte te maken voor sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen, naast woningen in het duurdere segment. We zetten daarbij in op het toevoegen van tenminste 250 sociale huurwoningen tot en met 2030. 

We gaan sturen op de woningbouwdifferentiatie middels een basisprogramma. We geven hierbij prioriteit aan: betaalbare woningen voor gezinnen, starters en passende woningen voor ouderen. Deze differentiatie borgt dat alle groepen aan bod komen, ook lagere inkomens en middeninkomens die zonder sturing in de huidige woningmarkt waarschijnlijk tussen wal en schip terecht komen.