Verzilverlening

Bent u 58 jaar of ouder en woningeigenaar? Dan kunt u de Verzilverlening aanvragen om uw woning levensloopgeschikt te maken. Om in aanmerking te komen voor de lening vraagt u eerst bij ons de toewijzingsbrief aan. Met de brief vraagt u bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de hypothecaire lening aan.

Download het vooraanvraagformulier Verzilverlening

Wat u moet weten

 • De Verzilverlening is een 2e hypotheek. De rente wordt jaarlijks bij uw hypotheekschuld opgeteld. Tijdens de looptijd van de lening lost u niks af. De lening heeft geen invloed op uw inkomen.
 • Het minimale leenbedrag is € 2.500,- en het maximale leenbedrag is € 50.000,-.
 • Uw woning moet overwaarde hebben. Bij het verstrekken mag de Verzilverlening niet meer dan 80% van de WOZ-waarde / getaxeerde marktwaarde van uw woning zijn. Dit bedrag is min de lopende financieringen.
 • De Verzilverlening is voor het levensloopgeschikt maken van uw woning, zodat u langer veilig thuis kunt wonen. U mag de Verzilverlening inzetten voor woningverbetering en het verduurzamen van uw woning. 
 • Een huishouden kan 1 keer gebruik maken van de lening.
 • Het terugbetalen gebeurt pas na verkoop van de woning of bij het overlijden van de hypotheeknemer(s).

Voorwaarden

 • U bent woningeigenaar en 58 jaar of ouder
 • Uw woning is minimaal 1 jaar oud
 • U komt in aanmerking voor de lening als uw woning meer waard is dan uw hypotheek

Aanvragen

Het aanvragen van een Verzilverlening doet u als volgt:

 1. Download het vooraanvraagformulier en vul het in. Stuur het formulier met de benodigde bijlage naar de gemeente Tynaarlo. Bij de vooraanvraag levert u ook offertes van en documentatie over de geplande maatregelen aan.
 2. De gemeente toetst de aanvraag aan de verordening en gaat na of er voldoende budget is.
 3. Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief die u toestemming geeft de Verzilverlening aan te vragen bij SVn. Vanaf dat moment is ook het benodigde budget voor u gereserveerd.
 4. Na ontvangst van uw aanvraag voert SVn een financiële toets uit en bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. Ook stelt SVn de definitieve hoogte van de lening en het rentepercentage vast.
 5. SVn stelt het leningsbedrag beschikbaar door middel van een bouwdepot. U kunt de werkzaamheden (laten) uitvoeren en de originele nota’s met een declaratieformulier van SVn indienen bij de gemeente. De gemeente controleert de nota’s en laat deze door SVn uitbetalen.

Meer informatie 

Ook handig