Uitgifte groenstroken

Onder bepaalde voorwaarden kunt u gemeentelijke groenstroken grenzend aan uw woonperceel kopen, huren of in gebruik nemen. Het gaat dan om zogenaamd 'snippergroen'.

Vraag direct de uitgifte van snippergroen aan

Als u een verzoek wilt indienen, dan is het van belang om dit aan de hand van een (schetsmatige) situatietekening te doen. Het moet voor de gemeente duidelijk zijn om welk perceel het gaat.

Wanneer de gemeente bereid is tot uitgifte, dan gaat onze voorkeur uit naar verkoop. Als u liever huurt, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Soms liggen er kabels en leidingen in de uit te geven grond. In dat geval kan de mogelijkheid worden geboden de grond in gebruik te nemen.

In alle gevallen vindt uitgifte van gemeentegrond plaats via een schriftelijke overeenkomst. Het is niet toegestaan gemeentegrond zonder schriftelijke toestemming in gebruik te nemen.De tarieven voor de uitgifte van snippergroen zijn door het college vastgesteld (peildatum 1-1-2018).

  • Koop: € 50,00 per vierkante meter kosten koper;
  • Huur: € 2,50 per vierkante meter per jaar;
  • Ingebruikgeving: Hier zijn geen kosten aan verbonden.