Documenten en verslagen

Op deze pagina vind je allerlei documenten die te maken hebben met de omgevingsvisie van de gemeente Tynaarlo. Klik op het onderwerp waar je meer over wilt weten.

Naast de drie bijeenkomsten in februari, organiseert de gemeente Tynaarlo dit jaar een aantal bijeenkomsten in de kleine kernen. Gedurende deze bijeenkomsten gaan inwoners met elkaar om de tafel om te praten over onderwerpen die een rol spelen in hun woon- en leefomgeving. De input van de gesprekken wordt meegenomen bij het maken van keuzes rondom de omgevingsvisie.  

Hieronder vind je de verslagen van de bijeenkomsten die al zijn geweest:

 

Op zaterdag 29 februari vond de laatste van drie inloopbijeenkomsten plaats in het kader van de totstandkoming van de omgevingsvisie van de gemeente Tynaarlo. Gedurende de middag konden de circa 80 bezoekers in café Onder de Linden in Vries meepraten over onderwerpen die een rol spelen in hun woon- en leefomgeving. Dit leverde een hoop interessante gesprekken op, waarvan de belangrijkste bevindingen door de gemeente zijn verzameld en die na afweging, waar dat kan, in de toekomstige omgevingsvisie van de gemeente zullen worden verwerkt.

Hieronder vind je een verslag van de inloopbijeenkomst, de uitkomsten van de werkvormen en een overzicht van de ingevulde reactieformulieren:

Op zaterdag 8 februari vond de tweede van drie inloopbijeenkomsten plaats in het kader van de totstandkoming van de omgevingsvisie van de gemeente Tynaarlo. Gedurende de middag konden de ruim 100 bezoekers in het Brinkhotel in Zuidlaren meepraten over onderwerpen die een rol spelen in hun woon- en leefomgeving. Dit leverde een hoop interessante gesprekken op, waarvan de belangrijkste bevindingen door de gemeente zijn verzameld en die na afweging, waar dat kan, in de toekomstige omgevingsvisie van de gemeente zullen worden verwerkt.

Hieronder vind je een verslag van de inloopbijeenkomst, de uitkomsten van de werkvormen en een overzicht van de ingevulde reactieformulieren:

Op zaterdag 1 februari vond de eerste van drie inloopbijeenkomsten plaats in het kader van de totstandkoming van de omgevingsvisie van de gemeente Tynaarlo. Gedurende de middag, die in Eelde plaatsvond, konden bezoekers met elkaar en met medewerkers van de gemeente in gesprek over de toekomst van hun woon- en leefomgeving. De gesprekken hadden tot doel om een bijdrage te leveren aan het opstellen van de omgevingsvisie van de gemeente. In totaal hebben 125 inwoners afkomstig uit Eelde-Paterswolde en omgeving deze bijeenkomst bezocht.

Hieronder vind je een verslag van de inloopbijeenkomst, de uitkomsten van de werkvormen en een overzicht van de ingevulde reactieformulieren:

Op dinsdagmiddag 26 november kwamen ruim 130 vertegenwoordigers vanuit verschillende vakgebieden samen tijdens een werkconferentie om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de gemeente Tynaarlo. De gesprekken hadden tot doel om een bijdrage te leveren aan het opstellen van de omgevingsvisie van de gemeente.  

Hieronder vind je een verslag van de werkconferentie en de presentaties van de sprekers:

Presentaties sprekers:

 1. Naam spreker: Delia Nijdam

  Titel presentatie: Omgevingsvisie Tynaarlo, de opgave en de aanpak

  Bekijk de presentatie 'Omgevingsvisie Tynaarlo, de opgave en de aanpak"

   
 2. Naam spreker: Gert de Roo

  Titel presentatie: Leeft de omgevingsvisie van Tynaarlo?!

  Bekijk de presentatie 'Leeft de omgevingsvisie van Tynaarlo?!"

   
 3. Naam spreker: Elles Bulder

  Titel presentatie: Demografische transitie & omgevingsvisie Tynaarlo

  Bekijk de presentatie 'Demografische transitie & omgevingsvisie Tynaarlo"

   
 4. Naam spreker: Rob van Vliet

  Titel presentatie: Gespreksthema's werkconferentie omgevingsvisie

  Bekijk de presentatie 'Gespreksthema's werkconferentie omgevingsvisie"

   
 5. Naam spreker: René Vree Egberts

  Titel presentatie: Landschap, natuur en landbouw... op weg naar een nieuwe ordening

  Bekijk de presentatie 'Landschap, natuur en landbouw... op weg naar een nieuwe ordening"

In najaar van 2019 is een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd in het kader van de omgevingsvisie. In het leefbaarheidsonderzoek werden inwoners van de gemeente Tynaarlo onder andere gevraagd naar hun waardering van het onderwijs, de openbare ruimte en de voorzieningen. Ook waren er vragen over hun ervaringen met veiligheid, bereikbaarheid en sociale activiteiten in de dorpen. Benieuwd naar de resultaten? Klik dan op een van de bestanden hieronder:

Hieronder vind je de startdocumenten voor de omgevingsvisie van de gemeente Tynaarlo:

Startnotitie 2018

De gemeente Tynaarlo gaat aan de slag met het opstellen van de Omgevingsvisie. Wat is een omgevingsvisie, hoe gaat de gemeente deze omgevingsvisie maken en waartoe dient dit startdocument?

Participatieplan 2018

Het participatieplan is een belangrijk middel bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie. De gemeente wil met behulp van dit plan in gesprek met de samenleving om te komen tot een Omgevingsvisie die gedragen wordt door de samenleving.