Downloads

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste documenten, rapporten, verslagen en besluitvorming.

Besluitvorming in de gemeenteraad over de centrumontwikkeling Zuidlaren op 31 oktober 2023

Via de website van de gemeenteraad kunt u de raadsvergadering terugkijken waarop de gemeenteraad positief besluit over de centrumontwikkeling in Zuidlaren. Ook vindt u hier alle stukken terug waarover de gemeenteraad besloot, zoals het stedenbouwkundig plan. Via de pagina 'Nieuws - de huidige stand van zaken' op deze website wordt u op de hoogte gehouden van de uitvoering van de centrumontwikkeling in Zuidlaren.

Documenten voorjaar 2023

Via deze link kunt u het collegebesluit van 16 mei 2023 over de volumestudie op het Prins Bernardhoeve terrein terugvinden (vrijwel onderaan de pagina). U vindt daar de volgende documenten:

  • Het collegevoorstel, met bijlagen:
  • Verkenning maatschappelijk vastgoed op de voorzijde van de PBH
  • Het raadsvoorstel (naar alle waarschijnlijkheid behandelt de gemeenteraad na het zomerreces van 2023 dit voorstel)
  • Verkeersonderzoek Zuidlaren door Roelofs
  • Rapportage bruikbaarheid en bouwkundige staat van de bevoorradingskelder PBH-terrein
  • Stedenbouwkundig plan 
  • Evaluatie inloopavond donderdag 16 februari 2023.

De volumestudie en het daaruit voortgekomen collegevoorstel zijn het resultaat van de gewijzigde ontwikkelrichting die de gemeenteraad in december 2021 vaststelde. Dit besluit van de raad kunt u hieronder terug vinden.

Besluitvorming in de gemeenteraad over de gewijzigde ontwikkelrichting op 7 december 2021

Via onderstaande links komt u op de website van de gemeenteraad. Daar vindt u ook alle relevante stukken zoals het raadsvoorstel over de gewijzigde ontwikkelrichting.

Bekijk de videoregistratie en documenten van de raadsvergadering op 7 december 2021 via de website van de gemeenteraad.

Onderzoeken voorjaar 2021

Onderzoeken begin 2021

Concept Stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) woonwijk achterzijde PBH (december 2020)

Besluitvorming in de gemeenteraad over de ontwikkelrichting op 3 december 2019

Via onderstaande link komt u op de website van de gemeenteraad. Daar vindt u ook alle relevante stukken zoals de ontwikkelrichting, het collegevoorstel, raadsvoorstel en -besluit en de ingediende amendementen

Bekijk de videoregistratie en documenten van de raadsvergadering van 3 december 2019 op de website van de gemeenteraad

Onderzoeken supermarkten op PBH-terrein (2017)

Enquête 2018

Enquête 2019

Werkbijeenkomst

Deskundigenpanel

Ideeën, visies en schetsen van belanghebbenden en belangstellenden

Ook handig