Downloads

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste documenten, rapporten, verslagen en besluitvorming.

Onderzoeken begin 2021

Concept Stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) woonwijk achterzijde PBH (december 2020)

Besluitvorming in de gemeenteraad over de ontwikkelrichting op 3 december 2019

Via onderstaande links komt u op de website van de gemeenteraad. Daar vindt u ook alle relevante stukken zoals de ontwikkelrichting, het collegevoorstel, raadsvoorstel en -besluit en de ingediende amendementen

Bekijk de videoregistratie en documenten van de raadsvergadering van 3 december 2019 op de website van de gemeenteraad

Lees het verslag van de raadsvergadering van 3 december 2019 terug op de website van de gemeenteraad

Onderzoeken supermarkten op PBH-terrein (2017)

Enquête 2018

Enquête 2019

Werkbijeenkomst

Deskundigenpanel

Ideeën, visies en schetsen van belanghebbenden en belangstellenden