Downloads

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste documenten, rapporten, verslagen en besluitvorming.

Concept Stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) woonwijk achterzijde PBH (december 2020)

Besluitvorming in de gemeenteraad over de ontwikkelrichting op 3 december 2019

Via onderstaande links komt u op de website van de gemeenteraad. Daar vindt u ook alle relevante stukken zoals de ontwikkelrichting, het collegevoorstel, raadsvoorstel en -besluit en de ingediende amendementen

Bekijk de videoregistratie en documenten van de raadsvergadering van 3 december 2019 op de website van de gemeenteraad

Lees het verslag van de raadsvergadering van 3 december 2019 terug op de website van de gemeenteraad

Onderzoeken supermarkten op PBH-terrein (2017)

Enquête 2018

Enquête 2019

Werkbijeenkomst

Deskundigenpanel

Ideeën, visies en schetsen van belanghebbenden en belangstellenden