Hoofdweg Eelde

De gemeente is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Hoofdweg in Eelde. Informatie daarover delen we op deze pagina.

Inloopavonden over herinrichting Hoofdweg Eelde-Paterswolde

De gemeente houdt naar verwachting eind september inloopavonden waarop inwoners en ondernemers op het schetsontwerp voor de Hoofdweg in Eelde-Paterswolde kunnen reageren, één avond voor bewoners en één voor ondernemers.

Het doel van de inloopavonden is om met elkaar in gesprek te gaan. Hierbij zijn zowel medewerkers van de gemeente, als het verkeerskundig bureau aanwezig. Het ontwerp wordt in de zomerperiode door een verkeerskundig bureau gemaakt, in samenspraak met de gemeente. Het bureau neemt daarbij de eerdere suggesties en aanbevelingen van belanghebbenden mee.

Nieuw type weginrichting

De gemeenteraad heeft voor de Hoofdweg gekozen voor een nieuw type weginrichting waarnaar landelijk onderzoek is gedaan: de GOW30. Dat is een zogeheten ‘gebiedsontsluitingsweg’, die een dorp of wijk ontsluit, waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden, in plaats van de 50 km per uur die op gebiedsontsluitingswegen gebruikelijk is.

Dit nieuwe type weginrichting is in het leven geroepen voor wegen zoals de Hoofdweg, met een doorstroomfunctie maar waaraan ook woningen en winkels liggen en waar fiets- en autoverkeer samen gebruik maken van de weg.

De inrichting moet ervoor zorgen dat de maximumsnelheid van 30 km per uur geloofwaardig voelt. Maar tegelijkertijd moet de doorstroming goed verlopen, ook voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten. Zo’n weg heeft klinkers of is een asfaltweg met klinkerprint, en brede fietsstroken.

Planning

Na de inloopavonden in september gaat het verkeerskundig bureau terug naar de tekentafel, om vervolgens met een voorlopig ontwerp te komen. Ook hierop kunnen bewoners, belanghebbenden en ondernemers reageren. Het streven is om hiervoor eind oktober inloopavonden te houden.

Op basis van de reacties past het bureau indien nodig het voorlopig ontwerp aan. Dat ontwerp gaat vervolgens naar het college van burgemeester en wethouders. Als het college akkoord is, begint de aanbesteding, naar verwachting eind dit jaar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder een overzicht van alle documenten. Op 6 februari 2020 was er een informatieavond voor de gemeenteraad. U kunt de hele presentatie terugkijken op raad.tynaarlo.nl

Ook handig