Hoofdweg Eelde

Wat vinden inwoners, ondernemers en weggebruikers van de herinrichtingsplannen voor de Hoofdweg in Eelde? Gaat hun voorkeur uit naar een 30-kilometer- of een 50-kilometerweg? Het college van burgemeester en wethouders wil hier inzicht in krijgen en houdt daarom een online peiling. Van vrijdag 5 februari tot en met zondag 21 februari kunt u deelnemen aan de peiling en uw mening geven. Klik op onderstaande button om naar de peiling te gaan.


Let op: Deze website is ontworpen om in te vullen op de computer of laptop. Maak voor de beste ervaring gebruik van Google Chrome, Microsoft Edge of Safari. De website werkt mogelijk niet of minder goed op een tablet of mobiele telefoon.

De gemeente is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Hoofdweg in Eelde. Informatie daarover delen we op deze pagina.

U vindt hier de volgende documenten:

 • Het collegevoorstel Hoofdweg, Burg Legroweg van 7 juli 2020
 • De brief die  aan inwoners over bovenstaand collegebesluit is gestuurd
 • De brief die naar de gemeenteraad over bovenstaand collegebesluit is gestuurd
 • Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan uit 1999
 • Advies Verkeerskundige beoordeling herinrichting Hoofdweg Eelde
 • Boom Effect Analyse Hoofdweg Eelde van december 2019
 • Taxatierapport eiken Hoofdweg Eelde, juni 2020
 • Bomenstructuurplan, oktober 2008
 • De verslagen van de twee inloopbijeenkomsten die door de gemeente zijn gehouden op 1 februari 2018 en 7 november 2019.
 • De telgegevens van het aantal voertuigen en de gereden snelheid op de Hoofdweg.
 • Een onderzoek naar het aantal passagiers dat van de bus gebruik maakt.
 • Een concept tekening van de herinrichting van de Hoofdweg zoals deze op 7 november 2019 aan inwoners is gepresenteerd.
 • De brieven die in het najaar van 2019 aan aanwonenden van de Hoofdweg zijn gestuurd, inclusief bijlagen.
 • De drie presentaties die tijdens de informatieavond voor de gemeenteraad op 6 februari 2020 zijn gehouden. U kunt de hele presentatie terugkijken op raad.tynaarlo.nl.