Iedereen moet mee kunnen doen

Tynaarlo gaat voor een samenleving waarin alle inwoners, ook die met een beperking, op alle gebieden volwaardig kunnen meedoen. Deze ambitie is onder meer gebaseerd op het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Ga direct naar de website van het VN-Panel in Tynaarlo

Het VN-Panel

Belangrijk voor een toegankelijker Tynaarlo is het VN-Panel. Dat bestaat uit inwoners van de gemeente Tynaarlo die meedenken over hoe de toegankelijkheid in Tynaarlo verbeterd kan worden. Zij geven daarvoor de gemeente en anderen gevraagd en ongevraagd advies.

Wil je lid worden van het VN-panel? Dan kun je via onderstaande website met het VN-panel contact opnemen. Vooral mantelzorgers worden uitgenodigd om lid te worden.

Het panel heeft onder andere meegedacht over een toegankelijke website voor de gemeente en gezorgd voor een invalidentoilet tijdens de Zuidlaardermarkt. Ook heeft het horecabedrijven in de gemeente bezocht om bewustwording over de toegankelijkheid te creëren en de fysieke toegankelijkheid van gebouwen op de agenda gezet. 

Meer weten over het VN-Panel? Ga naar www.vnpaneltynaarlo.nl 

Stimuleringsregeling vergroten toegankelijkheid gebouwen

Uit dat 'horeca-onderzoek' is onder andere een stimuleringsregeling voor gebouweigenaren voortgekomen. Dat is een financiële bijdrage voor eigenaren van gebouwen met een publieksfunctie om de toegankelijkheid van hun pand te verbeteren.

Denk bijvoorbeeld aan het verbreden van de ingang of het plaatsen van een hellingbaan, zodat ook mensen met een rolstoel ergens makkelijk naar binnen kunnen.Meer informatie over de stimuleringsregeling en het aanvraagformulier vind je op de gemeentewebsite op de pagina stimuleringsregeling vergroten toegankelijkheid gebouwen.

Ook handig