Stimuleringsregeling vergroten toegankelijkheid gebouwen

De gemeenteraad heeft op 27 november 2018 besloten om vanaf 2019 een subsidie beschikbaar te stellen om de toegankelijkheid van openbare gebouwen te verbeteren.

Direct subsidie aanvragen

Het gaat om openbare gebouwen binnen de gemeentegrenzen van organisaties of bedrijven met een publieksfunctie. Bijvoorbeeld: horeca, winkels, onderwijsinstellingen, musea en vrijwilligersorganisaties. De stimuleringsregeling ‘Vergroten Toegankelijkheid Tynaarlo’ is een financiële bijdrage om aanpassingen en voorzieningen te realiseren.

De subsidie kan voor een éénmalige voorziening of aanpassing worden aangevraagd en bedraagt 50% van de totale kosten met een maximum van € 3.000,- per aanvraag. Doel hiervan is de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en daarmee ook hun deelname aan de samenleving te vergroten.

Voor deze stimuleringsregeling is in 2021 een budget van € 20.000,- beschikbaar. De subsidie dient vóór 1 mei 2021 te worden aangevraagd.
De aanvragen worden vervolgens gelijktijdig beoordeeld op de volgende punten:

  1. De inhoudelijke toets: de mate waarin de activiteit/investering bijdraagt aan het vergroten van de toegankelijkheid;
  2. De financiële toets: de beoogde investering kent een goede financiële onderbouwing.

Indien deze criteria geen uitsluitsel geven, krijgen panden die het meest gebruikt worden door mensen met een beperking voorrang.

Kijk in de uitvoeringsregeling of uw aanpassing in aanmerking komt voor de subsidie.
 

Ook handig