Dorpen en leefbaarheid

Underlying tasks

Plan om iets te organiseren in de buurt?

Voor diverse activiteiten op het gebied van Leefbaarheid is het mogelijk om bij de gemeente een subsidie aan te vragen.

Dorpsbelangenverenigingen

Veel dorpen in onze gemeente hebben een dorpsbelangenvereniging. Zij behartigen de belangen van het dorp en zijn bewoners

Adviesraad Platteland en Kleine kernen

De Adviesraad Platteland en Kleine kernen adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over de kleine dorpen en hun omgeving.

Informatie over bomen

Voor vragen over het onderhoud van bomen, overlast van bomen op gemeentegrond en het kappen van bomen.

Natuur en landschap

Tynaarlo is rijk aan mooie natuurgebieden en landschappen. In ons landschapsontwikkelingsplan (LOP) beschrijven we hoe we ons landschap in de toekomst behouden en verder versterken.

Speelplekken

Er is bijna altijd wel een speelplek voor kinderen in uw buurt. Deze worden door ons als gemeente onderhouden.

Bijdrage aan huurkosten jeugdsoos

U kunt een tegemoetkoming krijgen in de huurkosten van een jeugdsoos.

Ideeën voor mooie beplanting in uw dorp?

Heeft u een idee om het gemeentelijk groen op rotondes, die daar geschikt voor zijn, mooier te maken? Bijvoorbeeld door bepaalde bloembollen te planten of andere 'groene' ideeën? Dan kan dat nu. Hier vindt u meer informatie.