Dorpsbelangenverenigingen

Veel dorpen in onze gemeente hebben een dorpsbelangenvereniging waarvan u lid kan worden. Zij behartigen de belangen van het dorp en zijn bewoners. Bijvoorbeeld als het gaat over leefbaarheid, sociale samenhang en ontwikkelingen in het dorp. U kunt in de digitale gemeentegids zien of er een dorpsbelangenvereniging in uw dorp actief is.

Direct naar de digitale gemeentegids

Wij hebben als gemeente veel contact met de belangenverenigingen. In veel gevallen is het een van de eerste partijen die we spreken wanneer er ontwikkelingen zijn in een dorp. Daarnaast bezoekt het college van burgemeester en wethouder de dorpen, door met de dorpsbelangenverenigingen 'op struun' te gaan.

Gegevens bijhouden en wijzigen

De gegevens van de dorpsbelangenverenigingen staan in de de digitale gemeentegids. Meer informatie over het bijhouden en wijzigen van die gegevens vindt u hier.