Informatie over bomen

Hoe werkt het groenonderhoud in de gemeente? Wanneer wordt een boom gekapt en wanneer niet? En waarom wordt in het voorjaar zo weinig gemaaid? U leest het hier. 

Overlast door een boom op gemeentegrond direct melden

Bomen zijn belangrijk!

De gemeente Tynaarlo is zuinig op haar bomen. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het karakter en de natuurlijke uitstraling van Tynaarlo: een groene long tussen twee steden. Bovendien spelen bomen een grote rol in een gezond en prettig leefklimaat. Omdat bomen zo belangrijk zijn, heeft het gemeentebestuur een werkwijze vastgesteld die u hier kunt lezen:

Bomenbeleid gemeente Tynaarlo (PDF)

Als gemeente beheren wij meer dan 45.000 bomen, 161 hectare bos, houtwallen en bosplantsoen (in totaal meer dan 300 voetbalvelden). We onderhouden dit in een cyclus van vier tot zes jaar. Dat doen we om de beplanting gezond te houden en onveilige situaties met dode of zieke bomen te voorkomen. Onderhoud betekent meestal snoeien, uitdunnen en soms kappen.

Alle gemeentelijke bomen zijn de afgelopen jaren gecontroleerd door gecertificeerde boomverzorgers. Die kijken naar de gezondheid, de vitaliteit en de levensverwachting van een boom. Ze noteren eventuele gebreken en geven advies over het onderhoud dat een boom nodig heeft.

Alle bomen zijn bijzonder, maar enkele hebben een extra hoge waarde. Bijvoorbeeld omdat ze uitzonderlijk oud zijn, omdat ze bij een speciale gebeurtenis zijn geplant, of omdat ze van een zeldzame soort zijn.

Tynaarlo is trots op deze bijzondere bomen en hecht grote waarde aan de instandhouding van dit ‘groene kapitaal’. Om instandhouding van deze bomen te garanderen is bescherming noodzakelijk.

Deze bomen krijgen daarom de status ‘monumentale boom’ en mogen niet zomaar gekapt worden. Onze gemeente telt circa 350 monumentale bomen.Deze zijn geïnventariseerd en kunt u op de kaart raadplegen.

Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig. Ook stevig snoeien zoals het verwijderen van de kroon valt hieronder. Vroeger heette deze vergunning de kapvergunning. Meer informatie hierover vindt u bij het onderwerp omgevingsvergunning.

De gemeente is onlangs weer gestart  met het maaien van het gras . Op sommige plekken wordt het gras kort gehouden en op andere plekken is het ruiger en zie je bloemen en kruiden bloeien. Wat is de gedachte hierachter? En hoe gaat de gemeente precies te werk? 

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op https://www.tynaarlo.nl/duurzaamheid/gemeente-maait-minder-voor-meer-natuur 

Wij nemen alle signalen en klachten serieus en bekijken per situatie welke maatregelen nodig of mogelijk zijn. En op het moment dat de veiligheid in het geding komt, nemen wij altijd de noodzakelijke maatregelen. Als het gaat om ‘natuurlijke’ overlast, gelden de volgende uitgangspunten:

  • De gemeente kapt geen bomen alleen omdat zij ‘natuurlijke’ overlast bezorgen. Denk hierbij aan het wegnemen van licht uit tuin of woning, schaduwwerking op zonnepanelen, vallende bladeren of vruchten, stuifmeel of druppen op geparkeerde auto's.
  • Snoeien kan de overlast soms verminderen en indien mogelijk wordt dat meegenomen bij de reguliere snoeibeurt van de betreffende boom. Er vindt geen extra snoeibeurt plaats als de veiligheid niet in het geding is.
  • Bij het snoeien zorgt de gemeente ervoor dat de boom z’n natuurlijke vorm behoudt. Door ‘toppen’ wordt een boom misvormd en daarom doet de gemeente dat ook niet.
  • Als het gaat om groensingels, bomenrijen en houtwallen, kan de gemeente zo nodig een dunning uitvoeren: een aantal bomen tussenuit kappen, eventueel in combinatie met snoei.