Bijdrage aan huurkosten jeugdsoos

Een jeugdsoos is een plek waar jongeren van 12 tot 21 jaar elkaar kunnen ontmoeten. Wil je een ontmoetingsplek voor jongeren creëren in je dorp? Mogelijk kan je subsidie krijgen voor de huurkosten van een jeugdsoos.

Naar het aanvraagformulier voor subsidie jeugdsoos

Wie kunnen een aanvraag indienen?

Vrijwilligersorganisaties en (dorps-)verenigingen in de gemeente Tynaarlo kunnen een aanvraag indienen.

Beschikbare budget

Het maximale subsidiebedrag is vastgesteld op € 4.000,- per jaar. En is uitsluitend bedoeld voor de tegemoetkoming in de huurkosten. 

Goed om te weten

Het college van B&W heeft een uitvoeringsregeling ondersteuning huurkosten jeugdsoos accommodaties. Hier vind je alle informatie die je moet weten. Kosten voor activiteiten voor de jeugdsoos en overige vaste lasten (zoals gas, elektriciteit, water, verzekeringen, etc.) komen niet voor subsidie in aanmerking.

Wanneer indienen?

We ontvangen de aanvraag uiterlijk 13 weken voordat er gestart wordt met de jeugdsoos of voordat de huurtermijn voor een jeugdsoos accommodatie ingaat.

Wanneer krijg ik bericht?

Je krijgt binnen enkele dagen na aanvraag een ontvangstbevestiging. Meestal heb je binnen 6 weken een uitslag. Soms kan dit wat langer duren omdat wij nog vragen hebben.

Aanvragen

Dien je aanvraag in via het ‘aanvraagformulier voor subsidie jeugdsoos’. 

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met meneer K. van Hees. Dit kan door een mail te sturen naar k.vanhees@tynaarlo.nl.

Aanvraagformulier