Bijdrage aan huurkosten jeugdsoos

Het is mogelijk om van de gemeente Tynaarlo een tegemoetkoming te krijgen in de huurkosten van een jeugdsoos. Een jeugdsoos is een plek waar jongeren van 12 tot 21 jaar elkaar kunnen ontmoeten.

Naar het aanvraagformulier voor subsidie jeugdsoos

Het college van B&W heeft hiervoor een Uitvoeringsregeling ondersteuning huurkosten jeugdsoosaccommodaties vastgesteld. Kosten voor activiteiten voor de jeugdsoos komen echter niet voor subsidie in aanmerking.

Via onderstaand formulier kunt u subsidie aanvragen. Het maximale subsidiebedrag is vastgesteld op € 4.000,-. 

Aanvraagformulier