Adviesraad Platteland en Kleine kernen

De Adviesraad Platteland en Kleine kernen adviseert ons als gemeente gevraagd en ongevraagd over de kleine dorpen en hun omgeving. De adviesraad beschikt over brede kennis en ervaring op plattelandsgebied. Zoals dorpsbelangen, natuur en milieu, verkeer en vervoer, water, landbouw en recreatie. De leden wonen in de gemeente Tynaarlo en vormen samen een afspiegeling van de inwoners van de gemeente.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de adviesraad of verslagen inzien? Neem dan telefonisch contact op met de coördinator Kleine Kernen Renate Beugelink via 0592 – 266 662.