Milieupas

Ieder huishouden in onze gemeente krijgt van ons een milieupas. Die heeft u nodig om afval naar de milieustraat te brengen. De pas moet u altijd bij u hebben. Dus ook wanneer u gratis afval brengt, zoals tuinafval, oud papier, kapotte apparaten, etc. De afvalstoffen waarvoor u moet betalen, worden via de weegbrug geregistreerd en via een nota in rekening gebracht.

Milieupas verloren?

Als u de pas verliest moet u dit zo snel mogelijk aan ons melden. Dat kan via dit formulier. Dan blokkeren wij uw pas, zodat niet iemand anders op uw kosten afval naar de milieustraat kan brengen. De aanschaf van nieuwe milieupas bij verlies kost  €12,50.

Bij verhuizing milieupas overdragen

De milieupas hoort bij de woning. Wanneer u verhuist moet u hem overdragen aan de nieuwe bewoner. Verder gaat alles automatisch. U blijft betalingsplichtig tot het moment dat uw verhuizing of uitschrijving in de gemeentelijke basisadministratie is verwerkt.

Bent u onlangs verhuisd maar is er in uw nieuwe woning geen milieupas meer aanwezig? Neem dan contact op met de gemeente voor het aanvragen van een nieuwe pas. Dit kunt u doen via bovenstaand formulier.