Uittreksels en verklaringen

Underlying tasks

Uittreksel Basisregistratie Personen

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen.

Uittreksel burgerlijke stand

Een uittreksel burgerlijke stand aanvragen.

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een 'bewijs van in leven zijn' of 'attestatie de vita', is het schriftelijke bewijs dat u in leven bent.

Bewijs van Nederlanderschap

Verhuist u naar het buitenland, of heeft u een functie in het openbaar bestuur? Dan kunt u een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben.

Erfgenamenonderzoek

Erfgenamenonderzoek of nalatenschap is een onderzoek door of in opdracht van een notaris om te achterhalen wie de erfgenamen zijn.

Garantstelling visum kort verblijf

Ontvangt u een buitenlandse gast die een visum voor Nederland nodig heeft? Dan heeft u een garantstelling of logiesverstrekking nodig.

Handtekening legaliseren

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is.

Verklaring omtrent gedrag

Als u een nieuwe baan hebt of een visum wilt aanvragen, kunnen werkgevers of instanties vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Uittreksel BRP door advocaten

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen door advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders of overheidsinstanties.

Akte burgerlijke stand door advocaten

Een akte van de burgerlijke stand aanvragen door advocaten, notarissen of een overheidsinstantie.