Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u een nieuwe baan hebt of een visum wilt aanvragen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt uw aanvraag.

Digitaal een VOG aanvragen via de gemeente

Een VOG kan op drie verschillende manieren aangevraagd worden, digitaal via Justis, digitaal via de gemeente, of persoonlijk aan de balie op het gemeentehuis.

Digitaal aanvragen via Justis is het goedkoopste, maar uw werkgever moet daarvoor eHerkenning geactiveerd hebben.

Hieronder staan alle drie de manieren beschreven.

U kunt de VOG online aanvragen bij Justis. Dan hoeft u niet naar het gemeentehuis te komen.

Let op: u heeft daarvoor DigiD nodig, daarnaast moet uw werkgever de aanvraag eerst klaarzetten op de website van Justis. Uw werkgever heeft daarvoor eHerkenning nodig.

Digitaal een VOG aanvragen via Justis is goedkoper dan een digitale of persoonlijke aanvraag bij de gemeente.

Kan uw werkgever de aanvraag niet digitaal klaarzetten, dan kunt u de VOG digitaal bij de gemeente aanvragen. U hoeft dan niet naar het gemeentehuis te komen. U heeft daarvoor DigiD en het volledig ingevulde aanvraagformulier nodig.

Na inloggen vult u de gegevens in die op het aanvraagformulier staan vermeld. Vervolgens uploadt u alle bladzijden van het aanvraagformulier. Na verzending van de aanvraag en het formulier naar de gemeente betaalt u de VOG direct online. 

Lukt het niet om het volledige aanvraagformulier digitaal te uploaden? Neem dan altijd contact op met de gemeente voordat u de aanvraag verstuurt. Aanvragen zonder een geüpload aanvraagformulier kunnen niet in behandeling worden genomen.

Let erop dat u altijd de meest recente versie van het aanvraagformulier VOG heeft gekregen en uploadt. Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld en door uzelf en uw werkgever zijn ondertekend.

Wilt of kunt u uw aanvraag VOG niet online regelen? Dan moet u op het gemeentehuis langskomen om de VOG aan te vragen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Gebruik het formulier dat u heeft gekregen van uw werkgever en neem het mee naar het gemeentehuis. Let erop dat u altijd de meest recente versie van het aanvraagformulier VOG heeft gekregen. Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld en door uzelf en uw werkgever zijn ondertekend. Aan de balie wordt u gevraagd een geldig identiteitsbewijs te tonen.

Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG door Justis per post thuisgestuurd.

Bent u niet (meer) ingeschreven bij de gemeente of woont u in het buitenland? Dan moet u de VOG rechtstreeks aanvragen op de website van Justis. Dit geldt ook als u een aanvraag wilt doen voor een bedrijf of organisatie.

U kunt momenteel alleen telefonisch een afspraak inplannen via 0592-266662!

Digitaal via Justis€ 33,85
Digitaal via de gemeente€ 41,35
Persoonlijk aan de balie€ 41,35

Ook handig