Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een 'bewijs van in leven zijn' of 'attestatie de vita', is het schriftelijke bewijs van ons als gemeente dat u in leven bent op het moment dat wij het bewijs afgeven. Een bewijs van in leven zijn kunt u direct via deze website aanvragen. U krijgt het dan binnen drie werkdagen thuis gestuurd. Een attestatie de vita is voor gebruik in het buitenland. Dit document moet u persoonlijk aan de balie aanvragen.

Direct een 'bewijs van in leven zijn' aanvragen (met DigiD)

Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Hierop staat dat u bent ingeschreven in de gemeente Tynaarlo en in leven bent. U kunt dit bewijs alleen gebruiken in Nederland, Suriname, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Via de link hierboven kunt u het bewijs van in leven zijn direct aanvragen. Doet u dat liever persoonlijk aan de balie? Maak dan een afspraak. Aan de balie wordt u gevraagd een geldig identiteitsbewijs te tonen. U krijgt het uittreksel meteen mee.

Attestatie de vita

Een attestatie de vita is een internationaal bewijs van in leven zijn dat wordt gebruikt in het buitenland. Een attestatie de vita is een uittreksel dat wordt gemaakt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Het document is in meerdere talen opgesteld.

Een attestatie de vita moet u persoonlijk aan de balie aanvragen. U kunt via deze website direct een afspraak maken.

Als u het 'bewijs van in leven zijn' liever niet via internet opvraagt, en ook niet zelf naar het gemeentehuis kan komen, kunt u hiervoor iemand schriftelijk machtigen. In de machtiging moet staan:

  • wie u machtigt
  • uw handtekening

U moet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs met de gemachtigde meegeven. De gemachtigde kan dan met zijn/haar eigen identiteitsbewijs en met uw machtiging en kopie van uw geldige identiteitsbewijs het uittreksel komen opvragen.Voor het afhalen van een 'attestatie de vita' kunt u niet iemand machtigen. Dit moet u persoonlijk doen. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken.

Bewijs van in leven zijn (via internet)€ 7,50
Bewijs van in leven zijn (aan de balie)€ 17,00
Attestatie de vita€ 16,60

Als u het uittreksel nodig heeft voor een pensioenfonds is dit uittreksel gratis. U moet dan de brief van het pensioenfonds meenemen naar het gemeentehuis bij het opvragen van het uittreksel. In deze brief moet staan vermeld dat het uittreksel kosteloos wordt verstrekt.