Voorlopig ontwerp Hoofdweg Eelde is klaar

Het voorlopig ontwerp (VO) voor de herinrichting van de Hoofdweg in Eelde is klaar en staat op de website van de gemeente Tynaarlo. Vanwege het coronavirus kunnen er op dit moment nog geen inloopavonden over plaatsvinden. Het is de bedoeling die alsnog in januari te organiseren. Als dat dan nog niet kan, bekijkt de gemeente wat dan de beste andere mogelijkheden voor overleg zijn.
 

Het VO is gemaakt door verkeerskundig bureau Royal HaskoningDHV en medewerkers van de gemeente. Erin verwerkt zijn een aantal van de reacties van inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden op het schetsontwerp van begin oktober. Het gaat dan met name over parkeren en groen. In het VO zijn ook de keuze voor bestrating, groen en het type lichtmasten uitgewerkt. Zowel de wijzigingen ten opzichte van het schetsontwerp als de detailuitwerkingen zijn hier terug te vinden.

Vast stonden al (en staan) de snelheid van 30km per uur, de route van de bus over de Hoofdweg en de menging van langzaam en snelverkeer. Vragen en antwoorden hierover staan op de website. De vragen en antwoorden over de bus en de busroute zijn terug te vinden onder het kopje Bus/OV.

Vervolg

Na de vaststelling van het voorlopig ontwerp gaat de gemeente het definitieve ontwerp maken, dat uiteindelijk digitaal wordt gepresenteerd. Op basis van dit definitieve ontwerp worden een zogeheten ‘bestek’ en tekeningen gemaakt, en vindt de aanbesteding plaats.

Na de gunning van de werkzaamheden overlegt de gemeente met de aannemer, de ondernemers en de inwoners van de Hoofdweg over de werkzaamheden, de planning en beperking van de overlast door de werkzaamheden.

Informatie en contact

Op dit moment kan iedereen het VO hier bekijken. Reageren kan in een later stadium. In januari wordt daar meer over bekend gemaakt. Wie een vraag of opmerking heeft, kan die in de tussentijd mailen naar hoofdwegeelde@tynaarlo.nl.