Herinrichting Hoofdweg Eelde

Op deze pagina vindt u het schetsontwerp voor de herinrichting van de Hoofdweg in Eelde, met een filmpje waarin verkeerskundige Peter Traas van Royal HaskoningDHV vragen beantwoordt. Verder vindt u op deze pagina een vraag- en antwoordcombinatie, verbeeldingen van het ontwerp, dus hoe het er ongeveer uit komt te zien, en de planning. U vindt hier ook alle informatie over de busverbinding, haltes, fietsenstallingen en eventuele plannen van het OV bureau voor de toekomst.

Update

B&W hebben meer dan tachtig reacties ontvangen op het door verkeerskundig bureau RoyalhaskoningDHV gemaakte schetsontwerp voor de nieuwe inrichting van de Hoofdweg in Eelde. Ook heeft op spreekuren nader mondeling overleg met bewoners en ondernemers over het ontwerp plaats gevonden. Op dit moment kijkt de gemeente samen met het verkeerskundig bureau welke wensen in de verdere uitwerking van de plannen meegenomen kunnen worden.

30km

Wat B&W betreft blijft de keuze van de gemeenteraad voor een 30km-weg overeind. Die keuze is welbewust gemaakt, op basis van adviezen van verschillende organisaties en een peiling onder de inwoners. Menging van langzaam en snelverkeer hoort bij een 30km-weg.

De bus

Een ander punt dat veel terugkwam in de reacties op het schetsontwerp is de busroute. Dat is een zaak van het OV-bureau, dat verantwoordelijk is voor het hele vervoersnetwerk in Noord-Nederland. Dat bureau wil de komende jaren de busverbinding van en naar Eelde verbeteren, onder andere door de route te verkorten.

Omwonenden vrezen trillingen door de bus. Dit is een aandachtspunt bij de verdere invulling van de plannen.

Nog veel keuzes te maken

De volgende stap in het ontwerpen van een nieuwe weginrichting is het maken van een voorlopig ontwerp. Daarbij zijn veel keuzes nog open, waar onder die van de lichtmasten, de bestrating (klinkers of asfalt), fietsvoorzieningen, groen, bomen en de kleuren van de materialen. En het al of niet afsluiten van de Duinerlaan voor autoverkeer.

B&W verwachten, afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen, het voorlopig ontwerp komende maand op een of meerdere inloopavonden te kunnen presenteren.

Daarna

Na de vaststelling van het voorlopig ontwerp gaat de gemeente het definitieve ontwerp maken, dat wordt uiteindelijk digitaal gepresenteerd. Op basis van dit definitieve ontwerp maakt de gemeente vervolgens een zogeheten ‘bestek’ en tekeningen, en vindt de aanbesteding plaats. Dit gebeurt naar verwachting in 2022.

Na de gunning van de werkzaamheden overlegt de gemeente met de aannemer, de ondernemers en de inwoners van de Hoofdweg over de werkzaamheden, de planning en beperking van de overlast door de werkzaamheden.

Underlying tasks

Het schetsontwerp

Hier vindt u het schetsontwerp en wordt in een filmpje het ontwerp toegelicht

Hoe gaat het eruit zien?

Hier vindt u verbeeldingen van het schetsontwerp voor de Hoofdweg.

Vragen en antwoorden

Lees hier de meest gestelde vragen en antwoorden

Bus / OV

Vragen aan Jorne Bonte van het OV-bureau

Planning

Hoe gaat het verder na 13 oktober? Lees hier de planning