Bus / OV

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de bus en de busverbinding. Deze vragen zijn beantwoord door het OV-bureau.

Een deel van die vragen komen aan de orde in het filmpje daaronder, waarin Jorne Bonte van het OV-bureau aan het woord is.

De bus gaat straks niet meer door Spierveen, maar helemaal over de Hoofdweg.

  • De verbinding is dan sneller (het scheelt zo’n 3 tot 4 min. van en naar Groningen).
  • Het is veiliger, door Spierveen moet de chauffeur krappe bochten maken. Hierdoor komen fietsers soms in de dode hoek en die zie je soms echt niet.
  • Het is prettiger voor de reizigers.

Nadeel is dat reizigers uit Spierveen niet meer vlakbij op de bus stappen.

Voorlopig de bussen die nu ook rijden. 12 m lange elektrische stadsbussen.

Dat hangt van het gebruik af. Eerst blijft de frequentie zoals het nu is.

Er komen drie haltes in beide richtingen: ter hoogte van het Novaplein, ter hoogte van het kruispunt Henri Dunantlaan en ter hoogte van de Duinerlaan.

De gemeente bepaalt waar de haltes komen, wij denken daarover mee. Dat geldt ook voor de fietsenstallingen.  Belangrijk is dat de loop- en fietsafstand voor reizigers vanuit Spierveen zo kort mogelijk is. Daarom staan de haltes in veel gevallen dichtbij de kruispunten. Veiligheid speelt ook een belangrijke rol.

De gemeente heeft samen met Qbuzz onderzocht wat de meest gewenste haltelocaties zijn aan de Hoofdweg. Hierbij is rekening gehouden met loop- en fietsroutes vanuit de wijken naar de halte. Bij de situering van deze drie haltes op snijvlakken met zijwegen de wijken in, is de bereikbaarheid voor veel inwoners zo goed mogelijk geregeld. Verwachting is dat meer inwoners dan in de huidige situatie met de fiets naar de halte zullen komen. Wij hebben deze verwachte toename in gebruik van de fiets meegenomen in het ontwerp van de nieuwe haltes. 

Bij het kruispunt Henri Dunantlaan komen aan beide kanten van de weg een verlicht bushokje (Abri) en fietsvoorzieningen. Bij de andere haltes komt alleen in de rijrichting Groningen een verlicht bushokje en daar waar mogelijk ook fietsvoorzieningen.

Belangrijk is de toegankelijkheid: minder valide mensen moeten makkelijk in kunnen stappen, daarom is er een verhoging van 18 cm. Er komt een haltepaal bij de haltes. Reisinformatie komt wellicht op een digitaal bord.

Uit ervaring weten we dat als de loopafstand te groot is (van fietsstalling tot halte) er geen gebruik van de stalling wordt gemaakt. Daarom komen de fietsstallingen zo dicht mogelijk bij de haltes. Dat is met name van belang bij de haltes in de richting van Groningen, daar wordt het meeste gebruik van gemaakt. Ook dit bepaalt de gemeente, wij denken mee.

Een busroute over de Burgemeester Legroweg is inderdaad beter geschikt voor een bus dan de Hoofdweg, de reistijd is dan korter en het is mogelijk een kleine hub te realiseren. Groot nadeel van de route via de Burgemeester Legroweg is dat veruit de meeste reizigers ver moeten lopen of fietsen naar de halte. De route over de Hoofdweg zorgt dan ook voor veel meer inwoners van Eelde voor een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

In de media is afgelopen periode regelmatig aandacht geweest voor trillingen die bussen veroorzaken. In Assen heeft hiervoor recent onderzoek plaatsgevonden. Zodra vanuit dit onderzoek informatie beschikbaar is, wordt dit met Qbuzz besproken om te bezien of we hier rekening mee moeten/kunnen houden in het ontwerp van de Hoofdweg.Wat over het algemeen opvalt is dat trillingen veroorzaakt worden bij hoogteverschillen en oneffenheden in het wegdek. Bij klinkerwegen worden dan ook veel meer trillingen waargenomen dan bij asfaltwegen. Ook verkeersdrempels veroorzaken extra trillingen.Bij de Hoofdweg wordt hiermee dan ook rekening gehouden door gebruik van asfalt en door drempels op locaties aan te leggen waar de bus toch al langzamer moet rijden, namelijk ter hoogte van de bushaltes.