Omgevingsvisie

Voor toekomstig (ruimtelijk) beleid stellen we een omgevingsvisie op met daarin uitgangspunten over thema’s als samenleven, wonen, mobiliteit, economie, landschap en duurzaamheid.

Het college van B&W heeft dinsdag 16 mei 2023 de inspraaknota en de ontwerpomgevingsvisie vastgesteld en de gemeenteraad voorgesteld om deze vrij te geven voor het indienen van een zienswijze. Vanaf vrijdag 19 mei vindt u deze inspraaknota en ontwerpomgevingsvisie onder 'Documenten en verslagen.' Naar alle waarschijnlijkheid behandelt de gemeenteraad in juni 2023 de ontwerpomgevingsvisie. Nadat zij deze heeft vrijgegeven, kan een ieder die dat wil een zienswijze op dit ontwerp indienen. Wanneer dit zover is, leest u dat ook op deze pagina.

Underlying tasks

De omgevingsvisie

Een omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze woon- en leefomgeving en over onderwerpen die daarop van invloed zijn.

Mijn Dorp

De gemeente Tynaarlo is een landelijke gemeente met 33.259 inwoners, die in 18 dorpen en het omliggende buitengebied wonen.

Documenten en verslagen

Op deze pagina vind je allerlei documenten die te maken hebben met de omgevingsvisie van de gemeente Tynaarlo.

Contact omgevingsvisie

Heb je vragen over deze site, of wil je meer weten over de omgevingsvisie? Stuur ons dan een mail naar typisch@tynaarlo.nl