Omgevingsvisie

Voor toekomstig (ruimtelijk) beleid stellen we een omgevingsvisie op met daarin uitgangspunten over thema’s als samenleven, wonen, mobiliteit, economie, landschap en duurzaamheid.

Van 28 juni tot en met 22 augustus 2023 kon u een zienswijze indienen op de ontwerpomgevingsvisie. Wilt u de ontwerpomgevingsvisie nog eens doornemen? U vindt deze onder ‘Documenten en verslagen.’ De binnengekomen zienswijzen worden nu door de gemeente doorgenomen. Wanneer dit traject is afgerond, neemt de gemeenteraad een besluit over de definitieve omgevingsvisie. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid in het najaar van 2023 gebeuren.

Underlying tasks

De omgevingsvisie

Een omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze woon- en leefomgeving en over onderwerpen die daarop van invloed zijn.

Mijn Dorp

De gemeente Tynaarlo is een landelijke gemeente met 33.259 inwoners, die in 18 dorpen en het omliggende buitengebied wonen.

Documenten en verslagen

Op deze pagina vind je allerlei documenten die te maken hebben met de omgevingsvisie van de gemeente Tynaarlo.

Contact omgevingsvisie

Heb je vragen over deze site, of wil je meer weten over de omgevingsvisie? Stuur ons dan een mail naar typisch@tynaarlo.nl