Mijn Dorp

De gemeente Tynaarlo is een landelijke gemeente met 33.259 inwoners, die in 18 dorpen en het omliggende buitengebied wonen. Hoewel de dorpen onder dezelfde gemeente vallen, hebben ze hun eigen identiteit en karakter. De dorpen verschillen op het vlak van sociaaleconomische ontwikkelingen en op ruimtelijke fysieke aspecten. We kijken daarom niet alleen naar de gemeente als totaal, maar ook per kern naar ontwikkelingen voor de toekomst.

De verschillende kernen

De gemeente Tynaarlo bestaat uit:

Zuidlaren is sinds 1998 onderdeel van de gemeente Tynaarlo. Hiervoor was het een zelfstandige gemeente. Het dorp heeft meerdere brinken. De grootste brink wordt al meer dan 800 jaar gebruikt voor de jaarlijkse paardenmarkt. Hier komen veel bezoekers op af. Mede dankzij de brinken, is Zuidlaren in 2014 uitgeroepen tot het groenste dorp van Europa. Maar Zuidlaren heeft naast een groene omgeving nog veel meer te bieden. Zo zijn er in het dorp een aantal kerkgebouwen, monumenten, musea en een synagoge. Ook heeft het dorp een gezellig en karakteristiek centrum met een breed winkelaanbod. Daarnaast trekt speelpark Het Sprookjeshof veel bezoekers naar het dorp. Zuidlaren is met circa 10.210 inwoners het op een na grootste dorp van de gemeente Tynaarlo.

Ontwikkelingen in Zuidlaren

Zuidlaren heeft een goed bezocht winkelcentrum. Toch staat er een aantal panden in het winkelgebied leeg. Naast leegstaande gebouwen, heeft het dorp te maken met vernieuwing van gebouwen. De plannen van de gemeente hebben voor Zuidlaren betrekking op de volgende onderwerpen: 

 • Het centrum: ondanks het grote aantal bezoekers in het winkelgebied van Zuidlaren, is er een aantal panden die leegstaan. De gemeente wil nadenken over een nieuwe invulling van deze panden om het centrum een nieuwe impuls te geven.
 • Supermarkten: de inwoners van Zuidlaren vinden de supermarkten in hun dorp klein en lastig bereikbaar met de auto. Er wordt daarom gekeken naar mogelijkheden voor een grotere supermarkt met meer parkeermogelijkheden. 
 • Het Beursterrein: de gemeente kijkt naar een nieuwe bestemming voor het Beursterrein. 
 • Scholen en sportverenigingen: er zijn plannen om panden van de scholen en sportverenigingen in Zuidlaren te vernieuwen.
 • Wateroverlast: men wil wateroverlast beperken door hemelwater in de toekomst beter op te vangen.

Bron: Startnotitie 2018

Eelde en Paterswolde zijn in de loop van de twintigste eeuw aan elkaar gegroeid. Er wordt daarom gesproken van een tweelingdorp. De groei heeft veel te maken met de korte afstand tot de stad Groningen. Deze afstand tot de stad was in het verleden aanleiding voor de adel om zich te vestigen in het gebied en landgoederen te stichten. 

Eelde telt circa 6.895 inwoners en Paterswolde circa 3.740. Gezamenlijk komt dit op 10.635 inwoners. Hiermee is Eelde-Paterswolde de grootste kern in de gemeente Tynaarlo. De naamsbekendheid heeft Eelde-Paterswolde grotendeels te danken aan het nabijgelegen vliegveld Groningen Airport Eelde. Naast een luchthaven is Eelde-Paterswolde in het bezit van een aantal bijzondere gebouwen, waaronder het archeologisch monument de 'Waterburcht van Eelde'. 

Zijlboot op paterswoldsemeer

Ontwikkelingen in Eelde-Paterswolde

Er zijn steeds meer mensen die in Eelde-Paterswolde willen wonen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, zouden er meer huizen gebouwd moeten worden. Naast plannen voor het bouwen van nieuwe gebouwen, zijn er ook voorstellen voor het vernieuwen van een aantal panden. De plannen van de gemeente voor Eelde-Paterswolde hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Wonen: de korte afstand tot de stad Groningen, maakt Eelde-Paterswolde een geliefd woongebied. Dit zorgt voor steeds meer aanvragen om open plekken in te vullen met woningbouw. 
 • Winkelcentra: na de vernieuwing van het winkelcentrum in Paterswolde, wordt ook het winkelcentrum in Eelde vernieuwd. 
 • School en sport: diverse scholen in Eelde-Paterswolde worden vernieuwd. Ook komt er een nieuwe sportvoorziening in de nieuwbouwwijk Groote Veen. 
 • Landgoederen: alle landgoedeigenaren hebben gezamenlijk een plan gemaakt voor de reconstructie en versterking van de landgoederen. 
 • Wateroverlast: men wil wateroverlast beperken door hemelwater in de toekomst beter op te vangen.

Bron: Startnotitie 2018

Tot en met 1997 was Vries een zelfstandige gemeente. Nu is het de hoofdplaats van de gemeente Tynaarlo. Vries was tot in de negentiende eeuw een centraal dorp voor handel, rechtspraak en kerk. Na de Tweede Wereldoorlog is Vries relatief veel gegroeid. Dit kwam met name door de aanleg van de Asserstraat, waarmee de afstand tussen Vries en Assen kleiner werd. Vries heeft circa 4.130 inwoners. Het dorp is in het bezit van een aantal rijksmonumenten, waaronder de huidige, grotendeels romaanse Bonifatiuskerk, de pastorie en het Schultenhof. 

Ontwikkelingen in Vries

Vries heeft een rustige, ruime en groene leefomgeving. Daarnaast heeft het dorp een centrale ligging tussen Groningen en Assen. De plannen die de gemeente voor Vries heeft, hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Centrum: de openbare ruimte in het centrum van Vries is verbeterd om het aantrekkelijk te maken om in het winkelgebied te investeren.
 • Woningbouw: in Vries Zuid wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het gaat om maximaal 75 woningen die in fases gebouwd gaan worden. Het wordt een gevarieerde wijk met diverse type woningen. Zie voor meer informatie: https://www.tynaarlo.nl/bouwen-en-wonen/vries-zuid.
 • School en sport: de basisscholen in Vries worden vernieuwd. Voor basisschool de Holtenhoek geldt dat de vernieuwingen al zijn doorgevoerd, maar bij de Vijverstee zijn de werkzaamheden nog in volle gang. 
 • Natuur: er wordt nagedacht over het versterken van het groene karakter van het dorp. Dit geldt met name in woonwijk de Fledders. 

Bron: Startnotitie 2018

Eelderwolde grenst aan de grotere plaatsen Eelde-Paterswolde en Groningen. Door de ligging naast de stad Groningen is er sprake van een kleine kern, die tegelijkertijd fungeert als onderdeel van de stad. Ten oosten van het dorp liggen de plassen Paterswoldsemeer, Hoornsemeer en de Hoornseplas, waardoor er veel recreatiemogelijkheden zijn. Eelderwolde heeft circa 2.480 inwoners.

Ontwikkelingen in Eelderwolde

Eelderwolde groeit. Dit komt onder meer door de komst van de wijk Ter Borch. Door de ligging van het dorp naast de stad Groningen, hebben de plannen van de gemeente voor de toekomst van Eelderwolde niet alleen invloed op de inwoners van Eelderwolde, maar ook op inwoners van de zuidwestzijde van de stad Groningen. De plannen van de gemeente hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Ter Borch: deze jonge wijk is nog volop in ontwikkeling. De wijk is opgedeeld in vier deelgebieden: Groene Lint, Tuinwijk, Waterwijk en Rietwijk. De meeste werkzaamheden zijn inmiddels grotendeels afgerond. Alleen in de Rietwijk wordt nog volop gebouwd.Naast huizen zijn in Ter Borch inmiddels onder andere een Van der Valk hotel, een McDonald’s en een crematorium gebouwd. 
 • Openbaar vervoer: met de aansluiting van de Borchsingel op het Transferium Hoogkerk is een verbinding met een knooppunt voor openbaar vervoer ontstaan. Bewoners maken zich hierdoor wel zorgen over meer verkeer in de wijk. 
 • Supermarkt: er liggen plannen op tafel voor een nieuwe supermarkt. 
 • Onlanderij: Natuurmonumenten heeft een boerderij gekocht, waar de afgelopen jaren stap voor stap aan de invulling van deze locatie is gewerkt. Zo heeft het gebouw onder andere een horecagedeelte en een plek waar kinderen kunnen spelen. 

Bron: Startnotitie 2018

Tynaarlo is een oud brinkdorp dat deel uitmaakt van de gemeente Tynaarlo, die naar dit dorp is genoemd. Tegenwoordig is Tynaarlo een forensendorp met nieuwbouwwijken aan de rand. Het oude agrarische karakter van het dorp is echter grotendeels bewaard gebleven in het oude centrum. Tynaarlo ligt dicht tegen de snelweg A28 en heeft daardoor een perfecte verbinding met Assen en Groningen. Het dorp bestaat al bijna 1200 jaar en heeft ongeveer 1.800 inwoners. 

Ontwikkelingen in Tynaarlo

In het dorp Tynaarlo is sprake van een grote betrokkenheid van de inwoners. Dit is terug te zien in het actieve verenigingsleven van het dorp. De plannen van de gemeente over de toekomst van Tynaarlo, hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 • De fysieke leefomgeving: er vindt een sanering van de bodem plaats op het ‘Van Wijk & Boerma’ terrein. Reden hiervoor is dat de nieuwe beplanting van het wandelbos door de aanwezigheid van tarragrond niet goed groeit. Tarragrond is
  restgrond van de aardappeloogst. Door de tarragrond is het gebied bepaalde perioden
  van het jaar veel te nat. Daar komt bij dat de afvoer van het water slecht is. 
 • Verkeersveiligheid: om de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren, wordt er een rotonde aan de Zuidlaarderweg aangelegd. Ook worden de parkeergelegenheden voor de sportaccommodatie van Sportvereniging Tynaarlo (SVT) verplaatst naar een logische plek. 
 • School en sport: de school het Oelebred en de gymzaal worden door nieuwbouw vervangen. Daarnaast worden ook de kleedkamers en de kantine van de Sportvereniging Tynaarlo vernieuwd.

Bron: Startnotitie 2018

Yde-De Punt is een tweelingdorp dat bestaat uit de dorpen Yde en De Punt. Het dorp is sinds 1997 onderdeel van de gemeente Tynaarlo, hiervoor hoorde het bij de gemeente Vries. In Yde is in 1897 het Meisje van Yde gevonden. Het Meisje van Yde is het meest bekende vrouwelijke ‘veenlijk’ uit Nederland en is te bezichtigen in het Drents Museum in Assen. Yde de Punt heeft gezamenlijk ongeveer 1.100 inwoners. 

Ontwikkelingen in Yde-De Punt

In Yde-De Punt ligt de gemiddelde leeftijd van de inwoners steeds hoger. De dorpen zijn aan het vergrijzen en dat willen de inwoners en de gemeente tegengaan. De plannen van de gemeente voor de toekomst van Yde-De Punt hebben daarom met name betrekking op het volgende onderwerp: 

 • Vergrijzing: de inwoners en gemeente willen de vergrijzing in de dorpen tegengaan, door het dorp ook voor jongeren leefbaar te houden. Er is daarom enkele jaren geleden een nieuwe multifunctionele accommodatie Yders  geopend, met daarin onder meer een basisschool. Ook is er aan de Breukenweg ene initiatief voor enkele kleinere, betaalbare eengezinswoningen voor jongeren of jonge gezinnen om ervoor te zorgen dat er meer kinderen in het dorp komen. 

Bron: Startnotitie 2018

Zeijen is een esdorp met veel Saksische boerderijen. Het dorp heeft circa 735 inwoners. Zeijen kenmerkt zich door een relatief ruim aanbod van bedrijvigheid, gelet op de schaal van het dorp. Zo heeft het dorp onder meer een autobedrijf, twee bouwbedrijven, een horecaonderneming, een bakkerij en een tweewieler & motorservice. Daarnaast is er een aantal agrarische bedrijven in het dorp gevestigd. 

Ontwikkelingen in Zeijen

In Zeijen hebben de inwoners een hoge mate van betrokkenheid bij het reilen en zeilen in het dorp. Deze betrokkenheid is onder andere terug te zien in de Stichting Zeijerwiek. Die bestaat uit een groep vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud en verbeteren van de woon-en leefomgeving. Ook wordt er in Zeijen hard gewerkt aan een duurzame toekomst. De plannen van de gemeente voor Zeijen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Wonen: ten zuiden van het dorp is al op bescheiden schaal nieuwbouw gebouwd. Er bestaat daarnaast een wens voor (beperkte) woningbouw in combinatie met de verplaatsing van de voetbalvelden. Ook is er een particulier initiatief voor het realiseren van een woon-zorg locatie net buiten het dorp. 
 • Duurzaamheid: de inwoners van Zeijen zijn de afgelopen jaren actief geweest op het gebied van energiebesparing. Er is een zonnepark aangelegd op de voormalige vuilstortplaats. Dit zonnepark is opengesteld voor deelname voor dorpsbewoners.
 • De Zeijer-Hoogte: sinds kort is Zeijen in het bezit van een nieuwe multifunctionele accommodatie, de Zeijer-Hoogte. In deze accommodatie vindt een deel van het verenigingsleven uit Zeijen plaats. Daarnaast is de openbare basisschool hier gelokaliseerd. 

Bron: Startnotitie 2018

Donderen is een esdorp in de gemeente Tynaarlo, dat als het ware wordt doorsneden door de N386. Donderen heeft circa 470 inwoners. Het dorp is in het bezit van een aantal kleine agrarische bedrijven. Dit zijn met name melkveehouderijen. Daarnaast nam in 2006 een agrarisch bedrijf een biovergistingsinstallatie in gebruik. 

Ontwikkelingen in Donderen

In Donderen is in 2015 een dorpsbelevingsonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek gaat de gemeente kijken welke plannen ze kunnen ontwikkelen voor de leefbaarheid in het dorp. Uit het dorpsbelevingsonderzoek bleek dat de volgende onderwerpen een rol spelen in het dorp: 

 • Vergrijzing: In Donderen wonen in verhouding veel ouderen. Dit is waarschijnlijk het resultaat van het weinig beschikbare woningen voor starters en het gebrek aan een basisschool. 
 • Woon-werkafstanden: De inwoners reizen dagelijks veel tussen Donderen en de plaats waar zij werken. De afstand tussen hun werk en huis is relatief groot. 
 • Activiteiten voor jongeren: in Donderen is een werkgroep actief die activiteiten organiseert voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar; de Kinderclub. Voor jongeren boven de twaalf jaar is er in het dorp weinig te beleven. Om die reden is onlangs de jeugdsoos weer begonnen in Café Hoving voor jeugd in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar. 

Bron: Startnotitie 2018

De Groeve is een streek- of lintdorp, dat in de dertiende eeuw is ontstaan na het graven van een kanaal. Het dorp ligt nog net in de provincie Drenthe, vlakbij de grens met de provincie Groningen. De Groeve heeft circa 440 inwoners. 

De Groeve heeft een aantal bezienswaardigheden. Zo is De Groeve in het bezit van een rijksmonument, namelijk Molen De Boezemvriend uit 1871. Dit monument is de enige poldermolen in de provincie Drenthe. De molen werd vroeger gebruikt om de achterliggende polder droog te houden. Nu wordt dit gedaan door een pompgemaal met elektromotoren. De naam van deze machine is Gemaal Oostermoer en heeft de status van een provinciaal monument. Een ander provinciaal monument is Pompstation De Groeve. Van oorsprong bestaat het Pompstation uit een pompgebouw, een filtergebouw, een garage en een vijverpartij. Het gebouw is in 1966 gebouwd door architect Egbert Reitsma uit Glimmen. 

Ontwikkelingen in De Groeve

De Groeve is een actief dorp. De inwoners komen graag samen, maar hebben een plek nodig waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast speelt vergrijzing een rol in het dorp. De gemiddelde leeftijd van de inwoners komt steeds hoger te liggen. Doordat er weinig kinderen zijn, heeft de basisschool een aantal jaren geleden haar deuren moeten sluiten. De plannen van de gemeente voor De Groeve hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

 • Ontmoetingsplekken: de Groeve heeft een dorpshuis, Klein Kruierij. Dit dorpshuis is meestal het centrum van alle activiteiten. Ondanks de beschikbaarheid van het dorpshuis, missen de inwoners een gezellige ontmoetingsplek waar ze spontaan kunnen binnenlopen. Ouders spraken elkaar veel bij de basisschool, maar met het sluiten van deze school in 2016, is deze ontmoetingsplaats ook verdwenen. 
 • Wonen: in de beginjaren was er onder de inwoners van De Groeve geen draagvlak voor woningbouw in het kader van het project Zuidoevers. Door de crisis bleef ook de verkoopbaarheid van de kavels achter bij de verwachtingen. Inmiddels trekt de markt voor deze locatie weer aan en neemt de verkoop van kavels toe. Om de vergrijzing tegen te gaan, wordt er nagedacht over het bouwen van starterswoningen om zo meer jonge mensen naar het dorp te trekken. 
 • Verlichting: op dit moment is er geen verlichting bij het fietspad door het dorp. De dorpsbewoners hebben aangegeven dat ze dit graag anders willen zien. 

Bron: Startnotitie 2018

Zeegse maakt sinds 1998 deel uit van de gemeente Tynaarlo. Kenmerkend voor de omgeving van Zeegse zijn een zandverstuiving, heide en de Drentsche Aa. Rond de historische brink in het dorp zijn diverse horecagelegenheden en mogelijkheden voor het houden van congressen. Het dorp heeft ongeveer 400 inwoners. 

Ontwikkelingen in Zeegse

De plannen van de gemeente voor de toekomst van Zeegse hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

 • Verkeersveiligheid: de inwoners van het dorp maken zich zorgen over het verkeersgedrag van automobilisten en de daarmee samenhangende veiligheid in het dorp. Auto’s rijden veelal te snel. 
 • Mobiele telefonie: de mobiele telefonieverbinding voldoet niet helemaal aan de verwachtingen van de inwoners. 

Bron: Startnotitie 2018

Midlaren maakt sinds 1998 deel uit van de gemeente Tynaarlo, daarvoor viel het dorp onder de gemeente Zuidlaren. Midlaren is een klein dorp met ongeveer 330 inwoners. Het dorp heeft zijn naam te danken aan de ligging tussen de dorpen Noordlaren en Zuidlaren. Midlaren ligt ten zuidwesten van het Zuidlaardermeer. Recreatiepark De Bloemert profiteert van de mogelijkheden die dit meer biedt op het gebied van watersport en verblijfsrecreatie. Er zijn meerdere bezienswaardigheden in Midlaren. Zo heeft het dorp een aantal rijksmonumenten en de Knapzakroute Midlaren. Dit laatste is een wandelroute van dertien kilometer in de omgeving van het dorp. 

Ontwikkelingen in Midlaren

De plannen van de gemeente voor de toekomst van Midlaren hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

 • Verkeersveiligheid: Het doorgaande verkeer gaat vaak met hoge snelheid over de Groningerstraat. 
 • Samenhang: Er zijn weinig ontmoetingsplaatsen voor de inwoners  in het dorp. Er is bijvoorbeeld geen school en geen dorpshuis. Wanneer er activiteiten worden georganiseerd, vinden deze veelal plaats op het sportveld bij de ijsbaan. Om meer samenhang in het dorp te vorderen, heeft Dorpsbelangen Midlaren het dorp verdeeld in wijken en hiervoor wijkhoofden aangesteld. 

Bron: Startnotitie 2018

Zuidlaarderveen is een lintdorp. Dit houdt in dat het dorp als gevolg van de ontwikkeling langs een kanaal, dijk, weg, overwal of kreekrug een langgerekte, aaneengesloten bebouwing heeft. Zuidlaarderveen ligt op de rand van de provincie Groningen. Het dorp heeft ongeveer 255 inwoners. 

Ontwikkelingen in Zuidlaarderveen

De plannen van de gemeente voor de toekomst van Zuidlaarderveen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

 • Zwarte Lent: Het dorp wordt aan de Zwarte Lent uitgebreid. Er zijn meerdere inwoners die deze uitbreiding als een aantasting van de lintbebouwing zien. 
 • Sociale verbondenheid: Er is een sterke sociale verbondenheid tussen de inwoners van Zuidlaarderveen. Om deze verbondenheid te bewaken, is het voortbestaan van de basisschool en het behoud van dorpshuis De Zaandorre van belang. Omdat er steeds minder mensen het dorpshuis bezoeken, staat het behoud van het dorpshuis onder druk.  
 • Zoutwinning: De inwoners van Zuidlaarderveen maken zich zorgen over de plannen om in de buurt van het dorp zout te winnen. 

Bron: Startnotitie 2018

Bunne en Winde zijn kleine esdorpen, die van elkaar gescheiden worden door de bovenloop van het Eelderdiep. De bebouwingen van de dorpen sluiten op elkaar aan, waardoor er van Bunne-Winde-Bunnerveen wordt gesproken. De dorpen hebben een sterk agrarisch karakter. Ook beschikt Bunne over een voormalige melkfabriek, die tegenwoordig gebruikt wordt als vergader- of congres locatie. 

De plannen voor Bunne-Winde-Bunnerveen

In de dorpen bestaat veel belangstelling voor onderwerpen die met natuur en landschap te maken hebben. Er is in Bunne-Winde in 2014-2015 een project uitgevoerd ter verbetering of herstel van de boerenerven. Hierbij werd de oude groene structuur van het erf behouden. Daarnaast kregen de 30 erven in 2018 zaaigoed, planten, bomen en nestkasten om hun erven natuurvriendelijker te maken. Wil je meer weten over de plannen die de gemeente heeft voor de toekomst van Bunne-Winde?

 

Taarlo is een Drents esdorp met een dobbe, oftewel een zoetwatervijver op de brink. Het ligt aan de rand van het nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Taarlo is één van de oudste dorpen van Drenthe. De eerste benoeming van het gebied was rond het jaar 820. De bebouwing in Taarlo bestaat voornamelijk uit voormalige boerderijen. Het dorp Taarlo heeft ongeveer 100 inwoners.

Ontwikkelingen in Taarlo

In Taarlo spelen de volgende onderwerpen een rol bij het kijken naar de toekomst van het dorp: 

 • Horeca: Eind 2015 hebben Flip de Kam en Karel Verlinden restaurant en bed and breakfast Van Tarel geopend. Hiermee is de horeca is Taarlo nieuw leven ingeblazen. 
 • Vereniging Dorpsbelangen Taarlo: De doelstelling van de Vereniging Dorpsbelangen Taarlo is om op te komen voor de belangen van het dorp. De belangenvereniging organiseert daarnaast activiteiten voor de inwoners van het dorp. Ieder jaar is er bijvoorbeeld een zomerfeest, waar vrijwel het hele dorp aan meedoet. 

Bron: Startnotitie 2018

Oudemolen is een klein dorpje met enkele boerderijen. Het dorp heeft één rijksmonument, namelijk korenmolen De Zwaluw uit 1837. Dit is echter niet de molen waar het dorp zijn naam aan te danken heeft. Oudemolen dankt zijn naam namelijk aan een vervallen watermolen uit 1579 bij de Drentsche Aa. De Drentsche Aa wordt in de buurt van Oudemolen het Oudemolensche Diep genoemd. Het dorp heeft ongeveer 70 inwoners. 

Ontwikkelingen in Oudemolen

De plannen van de gemeente voor de toekomst van Oudemolen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

 • Basisschool: Sinds 2014 is de basisschool in Oudemolen gesloten. Tegenwoordig wordt het pand gebruikt als woonhuis. 
 • Zorgboerderij: Tegenover de voormalige school is recent de bestaande zorgboerderij uitgebreid met een schuur. De zorgboerderij is een opvallend gebouw, dat iets toevoegt aan het dorp. 
 • Wandelroutes: Oudemolen is een uitstekende plek voor wandelaars vanwege de wandelroutes door het Drentsche Aa-gebied. Enkele jaren gelegen is hiervoor een parkeerplaats aangelegd. 

Bron: Startnotitie 2018