Vries Zuid


In Vries Zuid wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het gaat om 40 - 75 woningen die in fases gebouwd gaan worden.

Uit een woningmarktonderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van de gemeente Tynaarlo (augustus 2018) blijkt dat er ruimte is voor woningbouw in Vries Zuid. De gemeente werkt aan een plan voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Een van de uitgangspunten daarbij is dat belanghebbenden de ruimte krijgen om te participeren in de planontwikkeling. Hier vindt u informatie over de ontwikkeling van Vries Zuid.

Ontwikkeling Vries Zuid in september verder
De gemeente Tynaarlo organiseert op maandagavond 23 september een vervolgbijeenkomst over de ontwikkeling van Vries Zuid. Omwonenden, toekomstige bewoners en andere belangstellenden die willen meedenken over de plannen voor de nieuwe wijk zijn van harte welkom.

Programma 23 september 2019 - Café Onder de Linden Vries
19.15 uur: Inloop met koffie en thee
19.30 uur: Welkom door wethouder Pepijn Vemer
19.45 uur: Introductie over het ontwerpproces door Mathijs Dijkstra van LAOS Landschapsarchitectuur en Stedenbouw
20.00 uur: Aan het werk: ontwerpsessie 1
21.30 uur: Afsluiting

Ook handig

  1. Woningmarktonderzoek Tynaarlo (pdf, 2.45 MB)
  2. Presentatie Vries Zuid informatieavond 13 december 2018 (pdf, 1.01 MB)
  3. Startnotitie vries zuid (pdf, 2.2 MB)