Vries Zuid


In Vries Zuid wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het gaat om maximaal 75 woningen die in fases gebouwd gaan worden.

Uit een woningmarktonderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van de gemeente Tynaarlo (augustus 2018) blijkt dat er ruimte is voor woningbouw in Vries Zuid. De gemeente werkt aan een plan voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Een van de uitgangspunten daarbij is dat belanghebbenden de ruimte krijgen om te participeren in de planontwikkeling. Hier vindt u informatie over de ontwikkeling van Vries Zuid.

Voorontwerp bestemmingsplan digitaal ter inzage

Vanaf vrijdag 3 april ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor de dorpsuitbreiding in Vries Zuid ter inzage. In verband met de Coronamaatregelen is het plan alleen digitaal in te zien. Het voorontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de knop ‘Plannen zoeken’ kunt u zoeken op de naam- en nummer van het project. In het geval van Vries Zuid is dit nummer: is NL.IMRO.1730.BPVriesZuid-0201.

Reageren
Iedereen kan tot en met donderdag 30 april 2020 een reactie geven op het voorontwerp bestemmingsplan. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Een reactie dient minimaal voorzien te zijn van de naam en het adres van de indiener. Een schriftelijke reactie kan gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders. Dat kan per post naar Postbus 5, 9480 AA Vries of per e-mail naar vrieszuid@tynaarlo.nl. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer M. van der Gaag via telefoonnummer 0592 - 266 662.