Vries Zuid


In Vries Zuid wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het gaat om maximaal 75 woningen die in fases gebouwd gaan worden.

Uit een woningmarktonderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van de gemeente Tynaarlo (augustus 2018) blijkt dat er ruimte is voor woningbouw in Vries Zuid. De gemeente werkt aan een plan voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Een van de uitgangspunten daarbij is dat belanghebbenden de ruimte krijgen om te participeren in de planontwikkeling. Hier vindt u informatie over de ontwikkeling van Vries Zuid.

Ontwerpproces
De eerste drie ontwerp- en schetssessies zijn inmiddels geweest. Op 12 december is de vierde en laatste sessie. Hiervoor kunt u zich aanmelden via vrieszuid@tynaarlo.nl.

Ook handig

  1. presentatie laos ontwerpsessie 3 - 7 november 2019 (pdf, 14.22 MB)
  2. presentatie laos ontwerpsessie 2 - 17 oktober 2019 (pdf, 36.27 MB)
  3. presentatie laos ontwerpsessie 1 - 23 september 2019 0 (pdf, 17.26 MB)
  4. vragenlijsten-individueel - 23 september 2019 0 (pdf, 1.12 MB)
  5. vragenlijsten-groep - 23 september 2019 0 (pdf, 3.66 MB)
  6. Presentatie Vries Zuid informatieavond 13 december 2018 (pdf, 1.01 MB)
  7. Startnotitie vries zuid (pdf, 2.2 MB)
  8. Woningmarktonderzoek Tynaarlo (pdf, 2.45 MB)